Главная->Фізика->Содержание

ЕЛЕКТРОСТАТИКА

ІІІ. Електростатика

§48. Закон збереження електричного заряду. Електричне поле. Напруженість електричного поля

§49. Робота при переміщенні заряду в електростатичному полі. Потенціал електричного поля. Напруженість як градієнт потенціалу

§50. Потік вектора напруженості. Теорема Остроградського-Ґаусса

§51. Застосування теореми Остроградського-Ґаусса до розрахунку електричних полів

І. Електростатичне поле у вакуумі нескінченної зарядженої площини.

II. Електростатичне поле між двома паралельними нескінченними площинами, зарядженими різнойменно.

ІІІ. Електростатичне поле зарядженої сфери

ІV. Електростатичне поле зарядженої кулі.

V. Електростатичне поле нескінченно довгого рівномірно зарядженого циліндра.

§52. Типи діелектриків. Електронна і орієнтаційна поляризація

І. Неполярні діелектрики. Електронна поляризація.

II. Полярні діелектрики. Дипольна, або орієнтаційна поляризація.

III. Іонні діелектрики. Іонна поляризація.

§53. Електричне поле в речовині. Теорема Остроградського-Ґаусса для електростатичного поля в діелектрику. Електричне зміщення

§54. Сегнетоелектрики.

§55. Провідники в електричному полі

§56. Електроємність відокремленого провідника. Конденсатори

І. Плоский конденсатор.

ІІ. Циліндричний конденсатор.

ІІІ. Сферичний конденсатор.

Паралельне з’єднання конденсаторів.

Послідовне з’єднання конденсаторів.

§57. Енергія зарядженого відокремленого провідника, конденсатора. Енергія електростатичного поля.

 

1