Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1. Початкова вартість токарного верстата 750 тис. грн. Строк експлуатації 10 років. Визначити залишкову вартість верстата на кінець 6 року експлуатації.

Розв’язок

Визначаємо суму зносу токарного верстату за 6 років:

Залишкова вартість токарного верстату

Вз = 750 – 450 = 300 грн.

Відповідь: 300 тис. грн.

 

Задача 2. Визначте залишкову вартість ОВФ на 01.01.95 р., якщо вартість ОВФ на 01.01.95 р. - 100 тис. грн; надійшло ОВФ на 01.01.94 р. на суму 92 тис. грн; списані ОВФ на 01.03.94 р. на суму 30 тис. грн; річна норма амортизації - 15, 8% .

Розв’язок

1. Визначаємо середньорічну вартість основних фондів за формулою:

=

2. Визначаємо залишкову вартість основних виробничих фондів за формулою:

Вз пов – t ×A = 167 тис – 4×15, 8=103, 8 тис. грн.

Відповідь: 103, 8 тис. грн.

 

Задача 3. Підприємство придбало виробниче обладнання первісною вартістю 330 000 гривен. Загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1 600 000 одиниць продукції. Ліквідаційна вартість обладнання після його експлуатації за попередніми оцінками може скласти 10 000 грн, передбачений термін використання складе 4 роки.

Розв’язок

Визначаємо річну суму амортизаційних відрахувань, використовуючи різні методи нарахування амортизації

1. Прямолінійний метод (метод прямолінійного списання)

Визначаємо річну суму амортизації:

А=(330000–10000)/4=80000.

Нарахування амортизації протягом 4 років можна відобразити наступним чином:

Таблиця 1.1

Рік

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Балансова вартість

 

 

330000

1

80000

80000

250000

2

80000

160000

170000

3

80000

240000

90000

4

80000

320000

10000

 

2. Метод зменшення залишкової вартості

1. Визначаємо річну норму амортизації(у відсотках):

Визначаємо річну суму амортизації:

Ар= Взал×Нар= 330000×53, 38 =176154 грн.

 

 

 

Таблиця 1.2

Рік

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Балансова вартість

 

 

330000

1

176154

176154

153846

2

82123

258277

71723

3

38286

296563

33437

4

17849

320000

10000

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості

1. Визначаємо річну норму амортизації:

А = 2×На×Вбал.

У нашому прикладі річна норма амортизації обладнання складе:

1 / 4 роки × 100%= 25%.

2. Розрахунок амортизації для кожного року представлено нижче:

Таблиця 1.3

Рік

Розрахунок

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Балансова вартість

 

 

 

 

330000

1

2х25%×330000

165000

165000

165000

2

2х25%×165000

82500

247500

82500

3

2х25%×82500

41250

288750

41250

4

 

31250

32000

10000

 

4. Кумулятивний метод:

1. Визначаємо кумулятивне число при терміні служби 4 роки:

кумулятивне число = 1+2+3+4 = 10.

2. Визначаємо кумулятивні коефіцієнти: 4/10; 3/10; 2/10; 1/10.

3. Обчислюємо річні суми амортизації:

Таблиця 1.4

Рік

Розрахунок

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Балансова вартість

 

 

 

 

330000

1

4/10х320000

128000

128000

202000

 

2

3/10х320000

96000

224000

106000

 

3

2/10х320000

64000

288000

42000

 

4

1/10х320000

32000

320000

10000

 

 

5. Виробничий метод

1. Визначаємо виробничу ставку амортизації:

=(330000–10000)/1600000=0, 2

3. Розрахунок річних сум амортизації наведено у табл.1.5.

Таблиця 1.5

Рік

Фактичний обсяг виробництва

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Балансова вартість

 

 

 

 

330000

1

320000

320000х0, 2=64000

64000

266000

2

400000

400000х0, 2=80000

144000

186000

3

350000

350000х0, 2=70000

214000

116000

4

280000

280000х0, 2=56000

270000

60000

5

250000

250000х0, 2=50000

320000

10000

 

 

9