Економіка підприємства. Методичка

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1:

«Визначення різних видів вартості основних фондів підприємства та розрахунок норм річної суми амортизаційних відрахувань різними методами»

Мета: оволодіти методикою розрахунку різних видів вартості основних фондів підприємства, а також норм та квартальних (річних) сум амортизаційних відрахувань різними методами.

 

 

7