Економіка підприємства. Методичка

ПЕРЕДМОВА

 

Однією з форм навчання студентів, є написання розрахункової роботи. Методичні вказівки до написання розрахункової роботи розроблені згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах від 02.06.93 р. за № 161, розробленого Міністерством освіти України.

Базою написання розрахункової роботи  є принципи науковості та виявлення у студентів практичних навиків при економічних розрахунках, зміст розрахункової роботи має бути повністю узгодженим із сучасними науковими надбаннями.

Метою написання розрахункової роботи є підготовка студентів до виконання комплексу взаємопов’язаних завдань, що спрямовані на практичне застосування знань. Для цього, виконання розрахункової роботи передбачає виконання наступних завдань:

– поглиблення і закріплення теоретичних знань з дисципліни;

– формування умінь і навичок навиків проведення досліджень;

– набуття навиків самостійної роботи з інструктивними матеріалами, законодавчими актами та літературою;

– набуття вмінь узагальнювати теоретичні матеріали, аналізувати практичні матеріали;

– опанувати методику формування висновків;

– формування здібностей до самостійної роботи.

Розрахункова робота передбачає виконання комплексної розрахункової частини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55