Економіка підприємства. Методичка

ЗМІСТ

 

стор.

Передмова

4

Мета розрахункової роботи та її структура

5

Вимоги до оформлення

6

Вихідні дані

7

Розділ 1. Розрахунок необхідної кількості обладнання та обсягів виробничої площі

 

8

Розділ 2. Розрахунок чисельності персоналу підприємства та офісної техніки

10

Розділ 3. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань та вартості основних фондів

 

12

Розділ 4. Розрахунок фонду заробітної плати працівників

18

Розділ 5. Розрахунок собівартості та ціни виробу

20

Розділ 6. Розрахунок показників товарної, валової та реалізованої продукції

26

Розділ 7. Розрахунок показників, що характеризують економічну ефективність підприємства

28

Додатки

31

Список використаних джерел

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54