Главная->Економіка підприємства->Содержание->Рецензія на методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з курсу «Економіка підприємства»

Економіка підприємства. Методичка

Рецензія на методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з курсу «Економіка підприємства»

 

Автор:

Ткаченко В. В. к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва

 

         Зрушення, що відбуваються в економіці Україні, спричинили  банкрутство старих та  виникнення на базі вже існуючих підприємств нових, з новими методами ведення фінансово-господарської діяльності, які приймають  активну участь у розвитку та стабільності економіки держави. Що в свою чергу викликає потребу у фахівцях економістах, які ґрунтовно обізнані з фінансово-господарською діяльністю  підприємств. Дуже важливим в цьому є виконання розрахункової роботи, як першоджерело науково-практичних досліджень з тематики економічного розвитку підприємства та держави в цілому.

Методичні вказівки досить повно відбивають вимоги, що ставляться перед студентами в процесі виконання розрахункової роботи, як в змістовному аспекті, так і щодо структуризації та оформлення роботи.

Розрахункова робота також відповідає змісту та структурі курсу «Економіка підприємства», досить повно відбиваючи всі теми та основні проблеми цієї наукової дисципліни.

Взагалі методичні вказівки можуть бути рекомендовані для портфелю навчально-методичної документації при викладанні курсу «Економіка підприємства».

 

 

 

 

 

 

Рецензент                                                                                                  Чернова О. В.

                                                                                                                   к.е.н., доцент

 

 

53