Главная->Економіка підприємства->Содержание->МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розрахункової роботи з курсу «Економіка підприємства»

Економіка підприємства. Методичка

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розрахункової роботи з курсу «Економіка підприємства»

Методичні вказівки складені на основі робочої навчальної програми курсу «Економіка підприємства», затвердженої у 2013 р.

 

 

Автори:                                                       В. В. Ткаченко

          к.е.н., доцент

                  

 

                   

 

Рецензент:                                                Чернова О. В.

  к.е.н., доцент

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки та підприємництва, протокол № __ від «___» ________ 2013 р.

 

 

 Зав. кафедрою                                                   Белінська Я. В.

    д.е.н., професор

 

 

Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради факультету економіки та оподаткування університету, протокол                       №__  від «___» _________  2013 р.

 

         Голова вченої ради

         факультету економіки

         та оподаткування                                                   Калач Г. М.

 

 

 

Завідувач навчально-

методичного відділу                                              Бойко О. О.

 

        

 

         Реєстраційний № _____

 

 

 

52