Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1 Порівняйте рентабельність продукції за 3 квартали на основі наступних даних:

Таблиця15.1

Показник

Одиниці виміру

Квартал року

I

II

III

Кількість випущених виробів

шт.

1500

2000

1800

Ціна одного виробу

грн.

60

60

60

Собівартість одного виробу

грн.

50

52

48

 

Розв’язок:

Визначаємо обсяг випуску продукції

Iкв. ВПІ = 60 х1500 = 90000 грн.

II кв. ВПII = 60 х 2000 = 120000 грн.

IIIкв. ВП III = 60 х 1800 = 108000 грн.

Визначаємо собівартість продукції

Iкв. С/вI = 50 х 1500 = 75000 грн.

II кв. С/вII = 52 х 2000 = 104000 грн.

IIIкв. С/в III = 48 х 1800 = 86400 грн.

Визначаємо прибуток від реалізації продукції

Iкв. ПI = 90000 – 75000 = 15000 грн.

II кв. ПII = 120000 –104000 =16000 грн.

IIIкв. П III = 108000 – 86400 =21600 грн.

Визначаємо рентабельність продукції

Iкв. R I= х 100% = 20%

II кв. RII = х 100% = 15, 4%

IIIкв. R III = х 100% = 25 %

Таким чином, найбільш високою була рентабельність в 3–му кварталі.

 

 

 

51