Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1 Скласти кошторис витрат на виробництво за планом за даними таблиці 14.1.

Таблиця 14.1

№ з/п

Елементи витрат

Звіт за минулий рік, тис. грн

1.

2

3

1.

Матеріальні витрати

6200

2.

Заробітна плата

3160

3.

Відрахування на соц. заходи

940

4.

Амортизація основних фондів

1200

5.

Інші витрати

540

 

Витрати на виробництво (визначити)

12040

6.

Витрати, які не включаються у виробничу с/в продукції

350

7.

Зміна залишків витрат майбутніх періодів (тис., грн.)

 

8.

Зміна залишків резерву майбутніх платежів

+10

 

С/в валової продукції (визначити)

11700

9.

Зміна залишків незавершеного виробництва

+80

 

Виробнича с/в товарної продукції (визначити)

11620

 

Розв’язок

Визначаємо витрати на виробництво звітного року:

ВВ = 6200 тис + 3160 тис + 940 тис +1200 тис + 540 тис =12040 тис (грн.)

Визначаємо с/в валової продукції звітного року

С/Вв = 12040 тис – 350 тис + 10 тис =11700 тис. (грн.)

Визначаємо виробничу с/в товарної продукції звітного року

С/Вт = 11700 тис – 80 тис = 11620 тис. (грн.)

 

Задача 2. У звітному році с/в товарної продукції становила 450 тис. гр. один., що визначило витрати на 1 грн. од. товарної продукції – 0, 89 гр. один.

У плановому році витрати на 1 грн од. товарної продукції повинні становити 0, 85 грн од., обсяг в–ва продукції планується збільшити на 8 %.

Визначити с/в товарної продукції планового року.

Розв’язок

1. Визначаємо обсяг товарної продукції п–ва у звітному році:

2. Визначаємо обсяг товарної продукції у звітному році

505618 – 100%:

Х – 108%

Визначаємо с/в продукції у плановому році

С/В ТП ПЛ = В1 гр. од. ТП · Q ТППЛ = 546067 · 0, 85 = 464157 грн.

Відповідь: С/В ТП ПЛ =464157 грн.

 

48