Економіка підприємства. Методичка

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14

«Складання зведеного кошторису витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) та розрахунок зниження собівартості продукції під впливом техніко-економічних факторів»

 

Мета: оволодіти методикою складання кошторису загаль­них витрат на виробництво продукції та розрахунку зниження собівартості під впливом техніко-економічних факторів.

 

 

46