Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1. Визначити повну собівартість виробу, якщо маємо наступні дані: маса заготовки – 120 кг, ціна матеріалу 50 грн за 1 кг, відходи 25 %, їх вартість реалізації – 5 грн за 1 кг.

Трудомісткість виготовлення виробу 44, 7 год., годинна тарифна ставка (Сг) – 2 грн, додаткова заробітна плата 20 %.

Відрахування на соціальні потреби 32, 5 %, витрати на утримання і експлуатацію обладнання – 160 %, загально­вироб­ничі (цехові) витрати – 137 %.

Таблиця 13.2

№ з/п

Назва статті калькуляції

Методика розрахунку

Сума за одиницю продукції, грн

1.

Основні матеріали за відрахування відходів

 

5850

2.

Покупні витрати

 

0

3.

Основна з/п основних робітників

 

89, 4

4.

Додаткова з/п основних робітників

%× рядок 05

17, 88

5.

Відрахування на соціальні потреби (соц. страхування)

%× рядок 05+06

34, 87

6.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

%× рядок 05

143, 04

7.

Загальновиробничі витрати

%× рядок 05

122, 48

10.

Виробнича собівартість виробу

Сума всіх попередніх рядків

6360, 48

Відповідь. Повна собівартість виробу становить 6678, 5 грн.

 

45