Главная->Економіка підприємства->Содержание->Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Економіка підприємства. Методичка

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Витрати на виробництво продукції у вартісному виразі формують її виробничу собівартість. Цей показник є одним із найважливіших економічних показників господарської діяльності підприємства, у якому дістають відображення зростання продуктивності праці, економія ресурсів, технічний прогрес.

Собівартість одиниці продукції визначається шляхом складання калькуляції. Типова калькуляція одиниці продукції наведена в табл. 13.1.

Таблиця 13.1

Шифр рядка

Найменування статей калькуляції

Методика розрахунку

Сума

1

2

3

4

01

Сировина та матеріали

 

 

02

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій

 

 

03

Паливо та енергія на технологічні цілі

 

 

04

Зворотні відходи (вираховуються)

 

 

05

Основна заробітна плата робітників

 

 

06

Додаткова заробітна плата

%× рядок 05

 

07

Відрахування на соціальне страху­вання

%× рядок 05+06

 

08

Витрати на утримання та експлуа­тацію устаткування

%× рядок 05

 

09

Загальновиробничі витрати

%× рядок 05

 

10

Втрати від браку

 

 

11

Інші виробничі витрати

 

 

12

Попутна продукція (вираховується)

 

 

13

Виробнича собівартість

Сума рядків [((01 + 02 + 03) – 04) + (05 + +11)] – 12

 

14

Адміністративні витрати

%× рядок 13

 

15

Всього повна собівартість

Сума рядків 13+14

 

16

Прибуток (25%)

0, 25 × рядок 15

 

17

Ціна без ПДВ

Сума рядків 15+16

 

18

ПДВ (20%)

0, 2 × рядок 17

 

19

Відпускна ціна

Сума рядків 17+18

 

 

Методика обчислення окремих статей калькуляції

 

1. Стаття «Витрати на утримання і експлуатацію обладнання»

Стаття «Витрати на утримання і експлуатацію обладнання» є комплексною. На дані витрати складається кошторис непрямих витрат для кожного цеху (виробництва) на рік (квартал).

До витрат на утримання та експлуатацію обладнання входять:

–       витрати на електроенергію, пальне, мастильні матеріали для машин і устаткування;

–       витрати для придбання технологічного інструменту, запасних частин та органів для устаткування;

–       витрати на ремонт та технологічне обслуговування;

–       амортизаційні відрахування на машини і устаткування;

–       витрати на з/п обслуговуючого персоналу.

Відсоток витрат на утримання та експлуатацію обладнання, що будуть у калькуляції розподілятися відповідно до заробітної плати, визначаються:

де ∑ВУЕО – загальна сума витрат на утримання та експлуатацію обладнання згідно з кошторисом, грн;

Фз/п – фонд заробітної плати основних робітників, грн.

 

 

 

2. Стаття «Загальновиробничі витрати»

Загальновиробничі витрати – це витрати на управління, виробниче та господарське обслуговування в межах цеху (виробництва).

До загальновиробничих витрат включають такі витрати:

–       витрати на утримання та ремонт споруд цехів;

–       амортизацію споруд цехів;

–       заробітну плату інженерно-технічного персоналу цеху;

–       заробітну плату обслуговуючого персоналу, службовців;

–      

витрати на охорону праці, дослідні роботи, раціоналізаторські пропозиції.

де ∑ЗВ – загальна сума виробничих витрат, грн.

 

Відпускна ціна виробника на всі види продукції, крім монопольної і високорентабельної, розраховується за формулою:

де повна собівартість одиниці продукції, грн;

Прприбуток від реалізації одиниці продукції, грн;

ПДВ – сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, грн.

Відпускна ціна виробника на високорентабельні та монопольні товари народного споживання збільшується на суму акцизного збору (непрямого податку, що включається в ціну товару).

Акцизний збір обчислюється у твердих ставках в ЕКЮ з одиниці реалізованих товарів (переданих, завезених в Україну) по ставках у відсотках до обороту з реалізації товарів.

Відпускна ціна виробника на товари, по яких акцизний збір обчислюється в ЕКЮ, розраховується за формулою:

де Аз – сума акцизного збору, грн.

Перелік товарів, які підлягають оподаткуванню акцизним збором, затверджується Кабінетом Міністрів і публікується в періодичній пресі. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору можуть змінюватися.

Ціна оптової торгівлі складається на базі відпускної ціни виробника з додаванням витрат і прибутку підприємства оптової торгівлі:

Кінцева, роздрібна ціна включає ціну оптової торгівлі, витрати і прибуток підприємства роздрібної торгівлі:

 

 

44