Економіка підприємства. Методичка

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13

«Обчислення собівартості одиниці продукції та її ціни»

 

Мета: оволодіти методикою розрахунку собівартості одиниці продукції, складання кошторисів непрямих витрат та їх розподілу між виробами та навичками визначення кінцевої ціни.

 

 

43