Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1. Визначити обсяг реалізованої продукції у вар­тісному виразі, виходячи із таких даних:

–       річний випуск продукції в натуральних одиницях по виробу А – 550 шт., Б – 730 шт., В – 600 шт., Г – 400 шт.

–       гуртова ціна виробів А – 100 грн, Б – 1800 грн, В – 1200 грн, Г – 900 грн.

–       залишки готової продукції на початок планового року 2530 тис. грн.

–       вартість річної продукції, відвантаженої споживачеві, але не оплаченої ним у базовому періоді, 1700 тис. грн.

–       залишки нереалізованої продукції на кінець року склали 4880 тис. грн.

Розв’язок

РП = ТП + (Гл – Гк) + (ВНп – ВНк), грн

РП = ТП + (Гл – Гк) + ВН грн

ТП = Σ N · Ц

ТП = 550 · 100 + 730 · 1800 · 600 · 1200 + 400 · 900 = 2449 тис. грн

РП = 2449 + (2530000 – 4880000) + 1700000 = 1799 тис. грн

Відповідь: ТП = 2449 тис. грн., РП = 1799 тис. грн.

 

Задача 2. За березень місяць машинобудівний завод виготовив товарної продукції на 522 тис. грн. Вартість залишку незавершеного виробництва по основній продукції на 1-е березня дорівнювала 155 тис. грн, а на 1-е квітня 172 тис. грн. Вартість залишку спеціального інструменту власного виготовлення на початок місяця 15400 грн, а на кінець місяця 12300 грн. Ливарний цех виготовив для механічного цеху відливок на 120 тис. грн, а кузнечний – на 95 тис. грн. Визначити вартість валової продукції, валового і внутрізаводського оборотів.

Розв’язок

визначаємо розмір валової продукції:

ВП = ТП – (НЗВП – НЗВК ) – (IП – IК), грн.

ВП = 522000 – (155000 – 172000) – (15400 – 12300) = 535900 грн.

визначаємо валовий оборот:

ВО = 535900 + 120000 + 95000 = 750900 грн.

визначаємо внутрішньозаводський оборот:

ВЗО = ВО – ВП

ВЗО = 750900 – 535900 = 215000 грн.

Задача 3. Основна продукція підприємства запланована в обсязі 520 тис. грн, послуги промислового характеру – 48 тис. грн. Вартість напівфабрикатів складе в періоді, що планується, 50 тис. грн, з них 50 % для власного виробництва. Розмір незавершеного виробництва на кінець періоду збільшиться на 38 тис. грн. Залишки готової продукції на складі на початок періоду – 80 тис. грн, на кінець періоду – 30 тис. грн.

Визначити обсяг реалізованої, валової і чистої продукції підприємства, якщо відомо, що вартість матеріальних затрат складає 55% товарної продукції.

Розв’язок

1) ТП = 520 + 48 + (50 · 0, 5) = 593 тис. грн.

2) РП = ТП + (Гл – Гк) + (ВНп – ВНк), грн.

РП = 593 + (80 – 30) = 643 тис. грн.

3) ВП = ТП – (НЗВП – НЗВК ) – (IП – IК), грн.

ВП = 593 – (0 – 38) = 593 + 38 = 631 тис. грн.

4) ЧП = ТП – ТП · 55 % = 593 – 593 · 55 % = 266, 85.

Відповідь: ТП = 593 тис. грн, РП = 643 тис. грн.

 

42