Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1. Визначити економічну ефективність капітальних затрат по підприємству, яке будується, якщо відомі наступні дані: плановий річний випуск продукції в оптових цінах підприємства 1850 тис. грн, по собівартості 1790 тис. грн, вартість будівництва згідно з кошторисом витрат 330 тис. грн.

Розв’язок

1. Визначаємо абсолютну економічну ефективність капітальних вкладень по підприємству:

2. Порівнюємо розрахунковий та нормативний коефіцієнт економічної ефективності. Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності ЕР = 0, 18

Нормативний коефіцієнт економічної ефективності. ЕН = 0, 15

ЕР > ЕН

Відповідь: 0, 18 > 0, 15 отже вкладання капіталу доцільно.

Задача 2. Вибрати більш ефективний варіант здійснення капітальних вкладень.

Таблиця 11.1

Показники

Варіант № 1

Варіант № 2

Річний випуск продукції, тис. грн

100

200

Собівартості одиниці продукції, грн

25

10

Капітальні вкладення, млн. грн

2

4

 

 

Розв’язок

Кращий варіант вибираємо на основі приведених затрат:

З = С + ЕН × К

З урахуванням ЕН приймаємо 0, 15.

1. Визначаємо затрати по першому та другому варіанту.

Варіант № 1: З1 = С1 + ЕН × К1 = 100 000 × 25 + 0, 15 × 2 000 000 = 2 500 000 + 300 000 = 2 800 000 грн.

Варіант № 2: З2 = С2 + ЕН × К2 = 200 000 × 10 + 0, 15 × 4 000 000 = 2 000 000 + 600 000 = 2 600 000 грн.

Відповідь. Другий варіант є кращим, оскільки затрати по другому варіанту менші.

 

Задача 3. Встановити доцільність інвестицій у будівництво нового заводу за показниками абсолютної ефективності, якщо відомі такі дані (таблиця 11.2)

Таблиця 11.2

Показники

 

Обсяг випуску продукції в натуральних одиницях, тис шт.

100

Гуртова ціна виробу, грн

200

Собівартість виробу, грн

160

Обсяг капітальних вкладень, млн грн

14

Вартість виробничих фондів, млн грн

12, 5

 

Розв’язок

1. Абсолютну ефективність капіталовкладень у будів­ницт­во нового заводу можна обчислити:

2. Абсолютну ефективність можна також обчислити через ефективність використання діючих виробничих фондів

Обчислені коефіцієнти економічної ефективності капіталь­них вкладень значно перевищують нормативний коефіцієнт Ен = 0, 15, тому інвестиції у будівництво нового заводу є доцільними.

 

Задача 4. Визначити, у який спосіб консервному заводу доцільно збільшити обсяг випуску продукції: шляхом будівництва нового цеху чи реконструкції діючих? Вихідні дані – в таблиці 11.3.

Таблиця 11.3

Показники

Діюче виробництво

Ренонс­трукція

Нове будів­ництво

Обсяг випуску продукції, тис. умовних банок

100

130

50

Собівартість одиниці продукції, грн

2, 0

1, 95

2, 05

Питомі капіталовкладення, грн

1, 5

2, 2

2, 25

Вартість вивільнених основних фондів, тис грн

30, 0

 

Розв’язок

Для вирішення цієї проблеми потрібно знайти Ер:

Визначений нами коефіцієнт Ер = 0.34 є значно більшим від Ен – 0.15, тому доцільним для заводу є будівництво нового цеху.

 

Задача 5. Програма заходів по автоматизації виробництва на підприємстві розрахована на чотири роки і розроблена у двох варіантах. Вибрати економічний варіант програми, якщо нор­матив приведення капіталовкладень по фактору часу Eпр =0, 1. Вихідні дані – у таблиці 11.4.

Таблиця 11. 4

Показники / Варіанти

Перший

Другий

Капітальні вкладення, в тому числі по роках:

1, 6

1 , 6

1-ий

0, 4

0, 4

2-ий

0, 4

0, 2

3-ій

0, 4

0, 3

4-ий

0, 4

0, 7

 

 

Розв’язок

Щоб вибрати економічніший варіант, треба обчислити по варіантах капіталовкладення, приведені до початку здійснення заходів по автоматизації за формулою:

Економічно доцільнішим є другий варіант інвестування заходів по автоматизації виробництва, по-скільки сума капітальних затрат, приведених до моменту початку їх освоєння, є меншою.

 

39