Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1. Проектний інститут працює над розробкою технологічного процесу (потокової лінії) по переробці сільсь­когосподарської сировини. Вартість проектних робіт становить 64 тис. грн, які мають бути освоєні протягом двох років: 44 тис. грн першого року і 20 тис. грн – другого.

Виготовлення технічних засобів триватиме рік. Вартість обладнання 70 тис. грн, а монтажу – 24 тис грн., який також повинен бути виконаний протягом року.

Освоєння проектованого технологічного процесу дасть змогу переробляти щорічно 1000т сировини і виробляти 200 тис. умовних банок консервної продукції за ціною 2, 1 грн/банку. Собівартість продукції 1, 6 грн/банку.

Супутні капіталовкладення становлять 1 100 грн щорічно.

Термін експлуатації потокової лінії 4 роки. Обчисліть народно-господарський ефект від розробки і використання нової технології у переробній галузі.

Розв’язок

Народногосподарський ефект за весь термін служби потокової лінії визначається за формулою:

еt = РT – ВT.

При цьому слід враховувати різночасовість витрат і результатів і привести їх до одного моменту часу – першого року експлуатації лінії. Результати від експлуатації лінії становлять за рік 200000 × 2, 1 = 420 тис. грн, а за весь термін експлуатації:

Витрати на проектування, виготовлення і монтаж лінії з урахуванням фактору часу дорівнюють:

В1 = 44×(1 +0.1)4 + 20×(1 +0.1)3 + 70×(1 +0.1)2 + 24×(1 + 0.1) = 200.6 тис. грн.

Річні витрати в процесі експлуатації лінії становлять 200000 × 1, 6 + 1, 1 = 321, 1 тис. грн, а за весь термін служби:

Вт = B1+ B2= 200, 6 + 1339, 7 = 1540, 3 тис. грн.

et= 1752, 5 – 1540, 3 = 212, 2 тис. грн.

Висновок: Ет = 212, 2 тис. грн.

Задача 2. Встановіть величину комерційного ефекту у виробника і споживача нової формувальної машини, якщо вит­рати на її виробництво становлять 5250 грн, рентабельність виробництва 42 %, ставка податку на прибуток 30 %.

Використання машини дає можливість довести потужність цеху до 30000 шт. у рік. Ціна виробу 1, 7 грн, а собівартість 1, 02 грн. Супутні капіталовкладення дорівнюють 500 грн щорічно. Термін експлуатації машини згідно з технічною документацією 4 роки.

Розв’язок

Комерційний ефект у виробника нової формувальної машини можна визначити за формулою:

П = Q – Сп – F.

Ціна машини при заданому рівні рентабельності становитиме:

Цмаш=5250 × 1, 42 = 7455 грн,

Тоді П= 7455 – 5250 – (7455 – 5250) × 0, 3 = 1, 543 тис. грн.

 Комерційний ефект у споживача машини можна знайти як:

ет = Рт – Вт.

Результати від використання машини за рік дорівнюють:

30000 × 1, 7 = 51 тис. грн.

Тоді за весь термін експлуатації:

Рг= 51 + 51 × 0, 9 + 51 × 0, 83 + 51 × 0, 75 = 177, 48 тис. грн.

Річні витрати у споживача становитимуть: за перший рік:

7, 46 + 30000 × 1, 02 + 0, 5 = 38, 56 тис. грн,

а за наступні роки

30000 × 1, 02 + 0, 5 = 31, 1 тис. грн.

Тоді комерційний ефект у споживача машини за весь термін її експлуатації становитиме:

Відповідь: П = 1, 543 тис. грн., Ет = 61, 57 тис. грн.

 

36