Економіка підприємства. Методичка

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10

«Оцінка ефективності нововведень»

 

Мета: оволодіти методикою розрахунку величини народно-господарського та комерційного ефекту від впровадження заходів науково-технічного прогресу.

 

 

34