Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1. Кількість деталей у партії 12 шт. Вид руху партії деталей послідовний. Технологічний процес обробки деталей складається з шести операцій (у хв.): t1=4, t2=6; t3=6, t4=2, t5=7, t6=3. Кожна операція виконується на одному верстаті. Визначити, як зміниться тривалість обробки партії деталей, якщо послі­довний рух замінити послідовно-паралельним.

Розв’язок

1. Визначаємо тривалість обробки партії деталей при послідовному виді руху:

=12 × (4+6+6+2+7+3) = 336 хв.

2. Визначаємо тривалість обробки партії деталей при послідовно-паралельному виді руху:

S = (n–1)(Тштб–Тштм) = (12–1)(7–6) = 11×1 = 11

Тпар–посл = 28 + 3 × 11 + 11 = 72 хв.

Отже, при послідовно-паралельному виді руху тривалість обробки партії деталей зменшилась від 336 хв. до 72 хв.

 

33