Главная->Економіка підприємства->Содержание->Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Економіка підприємства. Методичка

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Основною складовою виробничого циклу є тривалість тех.­нологічних операцій, яка визначає технологічний цикл. Технологічний цикл обробки партії предметів на одній операції (Т) визначається:

, хв., н-год.,

де n– кількість предметів у партії, одиниць;

Тшт – трудомісткість виготовлення виробу (тривалість обробки одного предмета), хв.

Тривалість технологічного циклу обробки партії предметів, які обробляються на кількох операціях, залежить від способу поєднання операцій технологічного процесу (способу передачі предметів). Виділяють наступні способи поєднання операцій: послідовний, паралельний, паралельно-послідовний.

1. Послідовне поєднання операцій:

, хв., н-год.,

де Тпосл – тривалість технологічного циклу при послідовному поєднанні операцій, хв., н-год.;

m – кількість операцій технологічного процесу (і=1, 2, .... m).

2. Паралельне постання операцій:

, хв., н-год.,

де Тпар – тривалість технологічного процесу при паралель­ному поєднанні операцій, хв.;

час виконання найбільш тривалої (головної) операції технологічного процесу, хв., н-год.

3. Паралельно-послідовне поєднання операцій:

, хв., н-год.,

де Тпар–посл – тривалість технологічного циклу при паралельно-послідовному поєднанні операцій, хв., н-год.;

Тштк – час обробки одного предмета на кінцевій операції, хв., н-год.

S – зміщення за часом початку виконання слідуючої менш тривалої операції по відношенню до попередньої, більш тривалої, хв., н-год.

S = (n–1)(Тштб–Тштм),

 

де – час виконання найбільш тривалої операції (з двох суміжних), хв.;

Тштм – час виконання найбільш короткої операції (з двох суміжних), хв.

 

 

32