Главная->Економіка підприємства->Содержание->         Економіка підприємства. Методичка

Економіка підприємства. Методичка

         Економіка підприємства. Методичка

Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу ”Економіка підприємства”, затвердженої у 2013 році.

 

 

Автор                                              Минчинська І.В., ст. викладач  

 

Рецензент                                       Мельничук Г.С., к.е.н., доцент

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства, протокол  №____ від “____” ____________2012 р.

 

 

 

Завідувач

кафедри                                          Белінська Я. В., д.е.н., професор

 

 

 

 

Погоджено і схвалено на засіданні вченої ради факультету економіки та оподаткування протокол №____ від “___”____________2012р.

 

 

 

 

Голова вченої ради

факультету економіки та

оподаткування                                                          Г. М. Калач

 

 

Декан заочного факультету                                         В. В. Бриштіна

 

 

Завідувач навчально-

методичного відділу                                                       О. О. Бойко-Слобожан

 

 

2