Главная->Економіка підприємства->Содержание->Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Економіка підприємства. Методичка

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Такт потокової лінії (r) – це інтервал часу, протягом якого сходять з лінії вироби, що пересуваються один за одним:

де r – такт потокової лінії, хв.;

Фд – дійсний фонд часу роботи потокової лінії за розрахунковий період, хв.

Фд =(Дк – Дсв) ×Тзм × nзм × R, год.,

де Дк – дні календарні, днів;

Дсв – святкові та вихідні дні, днів;

Тзм – тривалість зміни, год.;

nзм – кількість змін роботи лінії;

R – коефіцієнт втрат часу;

N – обсяг виробництва продукції за той самий період у натур. од.

Темп потокової лінії (Т) показує: скільки за одну годину виробляється виробів на потоковій лінії.

Оскільки предмети праці передаються на обробку не поштучно, а транспортними партіями, то вони сходять з лінії через певний інтервал часу, що називається ритмом лінії (R).

R = r × n , хв.,

де n – кількість виробів у транспортній партії, шт.

Кількість робочих місць (Ср) розраховується за формулою:

.,

де Тшт – трудомісткість виробництва одного виробу, (год., н-год., хв.).

Кількість робочих місць округлюється до більшого числа, після чого визначається коефіцієнт завантаження робочих місць для кожної операції.

Коефіцієнт завантаження (використання) обладнання (Кз) розраховується за формулою:

Швидкість руху конвеєрної стрічки (V) залежить від її такту та відстані між виробами:

м/хв.,

де ℓ– крок конвеєра, тобто відстань між центрами двох суміжних виробів на конвеєрі, м.

Наприклад:

50 cм 50 см

150 см

 

 

 200 см

150 + (25 + 25) = 200 см

На робочому конвеєрі з безперервним рухом для виконання операції робітник пересувається за ходом конвеєра в межах відведеної йому робочої зони. Після закінчення операції робітник повертається до початку зони і виконує операцію над наступним виробом, який на цей момент має підійти на обробку.

Довжина робочої зони (α) обчислюється за формулою:

Довжина конвеєра (L) розраховується за формулою:

L = ℓ ×Спр, м.

 

 

29