Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1. Бригада складається з 5 робітників. Місячний бригадний заробіток склав 1000 грн, при цьому робітник 1–го розряду відпрацював 148 н-год.; II розряду – 136 н-год.; IV розряду –150 н-год.; два робітники III розряду – по 160 н-год. кожен. Робітники III розряду працюють у шкідливих умовах праці. Обчислити місячний заробіток кожного члена бригади.

Розв’язок

Оскільки члени бригади працюють у неоднакових умовах, бригадний заробіток слід розподіляти між ними методом коефі­цієнта виконання норм.

Спочатку визначаємо заробіток бригади при стопроцент­ному виконанні норм виробітку:

148×1, 2+136×1, 31+2×160×1, 68+150×1, 6=1133, 36 грн.

Тоді коефіцієнт виконання норм дорівнює:

Заробітну плату кожного члена бригади можна знайти:

З1розр = 148 × 1.2 × 0, 882 = 156, 64 грн;

32розр = 136 × 1.31 × 0, 882 = 157, 14 грн;

33розр = 160 × 1, 68 × 0, 882 = 237, 08 грн;

34розр =150 × 1, 6 × 0, 882 = 211, 68 грн.

Отже, сумарний заробіток бригади розподілений між членами бригади відповідно до кількості відпрацьованих ними нормо-годин та кваліфікації. Найбільша частка припадає на оплату праці робітників III розряду, які працюють у шкідливих умовах і одержали по 237, 08 грн.

Задача 2. Розрахувати заробіток члена бригади, зас­то­со­вую­чи КТУ для розподілу відрядного приробітку і премії (таблиця 7.1). Загальна сума заробітної плати бригади – 1827, 10 грн за місяць, в тому числі заробітна плата за тарифом – 1097, 60 грн, відрядний приробіток і премія – 729,5 грн. Методика розрахунку наступна:

–       тарифна заробітна плата кожного члена бригади визначається множенням погодинної тарифної ставки кожного робітника на кількість відпрацьованих ним годин за розрахунковий місяць;

–       розрахункова тарифна зарплата з урахуванням КТУ визначається множенням тарифної заробітної плати кожного робітника на величи­ну встановленого йому КТУ. Підсумувавши зарплату усіх робітників з урахуванням КТУ, одержимо (гр. 7) – 1107, 07 грн;

–       відрядний приробіток і премія, які припадають на одиницю суми розрахункових величин, становлять 729, 50: 1107, 07 = 0, 659;

–       відрядний приробіток і премія, які нараховуються кожному робітникові, – гр. 8 = 0, 659 х гр. 7;

–       заробітна плата кожного робітника з нарахованим йому відрядним приробітком і премією за звітний місяць – гр. 9 = гр. 5 + гр. 8.

Таблиця 7.1

Приклад розрахунку заробітку робітника бригади за допомогою КТУ

Професія

Розряд робітника

Годинна тарифна ставка, коп.

Відпрацьо-ваний час, год.

Тарифна заробіт­на пла­та, грн.

КТУ

Розрахункова та­риф­на заробіт­на плата з ура­ху­ва­нням КТУ, грн.

Відряд­ний приробіток плюс премія, грн.

Місяч­на за­робітна плата, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Токар

VI

86, 3

168

144, 98

1, 5

217, 47

143, 31

288, 29

Токар

VI

86, 3

150

129, 45

0, 9

116, 51

76, 77

206, 22

Токар

V

75, 4

168

126, 67

1, 2

152, 51

100, 16

226, 83

Токар

V

75, 4

168

126, 67

0, 5

63, 34

41, 73

168.40

Токар

IV

67, 0

160

107, 20

1, 0

107, 20

70, 64

177, 84

Токар

IV

67, 0

130

87, 10

0, 8

69, 68

45, 92

133, 02

Токар

ПІ

60, 6

150

90, 90

1, 0

90, 90

59, 90

150, 80

Фрезеруваль-ник

IV

67, 0

142

95, 14

1, 3

123, 68

81, 50

176, 64

Стругальник

ІІІ

60, 6

168

101, 81

0, 6

61, 09

40, 25

142, 06

Стругальник

II

54, 8

160

87, 68

1, 2

105, 20

69, 32

157, 00

Разом

 

 

 

1097, 60

 

1 107, 07

729, 50

1827, 10

 

27