Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1. На дільниці зайнято дев’ять робітників, які пра­цюють у важких та шкідливих умовах праці. Троє з них мають V розряд, двоє –ІV, троє – ІІІ і один І-ший розряд.

Годинна тарифна ставка першого розряду 1, 25 грн. Розрахувати середній тарифний коефіцієнт робітників дільниці та середню тарифну ставку.

Розв’язок

1. Знаходимо тарифні коефіцієнти кожного робітника з таблиці:

К V = 1, 5; К ІV = 1, 33; КІІІ = 1, 2; КІ = 1, 0.

2. Знаходимо середній тарифний коефіцієнт як середньозважену величину із числа робітників та їх тарифних коефіцієнтів:

3. Визначаємо середню тарифну ставку:       

С г сер = Сг1 х К сер = 1, 25 х 1, 31 = 1, 64 (грн).

Відповідь: Ксер = 1, 31; Сг сер = 1, 64 (грн).

Задача 2. Встановити розцінки на виготовлення металовиробу, якщо відомі такі дані (таблиця 6.2):

 

 

Таблиця 6.2

Операції

Розряд

Норма часу, хв.

1) ливарна

IV

5

2)токарна

V

2, 5

3) шліфувальна

2, 0

4) зварювальна

ІІІ

1, 7

 

Розв’язок

1. Визначаємо розцінок за формулою:

Рішт×Сгі

Відповідь: розцінок дорівнює 0, 318 грн.

 

Задача 3. Робітник ІV розряду виготовив за місяць 1700 деталей. Годинна тарифна ставка І-го розряду 1, 2 грн. Тарифний коефіцієнт ІV розряду – 1, 33, норма виробітку 5 деталей за годину. Визначити відрядний заробіток за місяць.

Розв’язок

1. Визначаємо заробітну плату за формулою:

Звід = N х Р.

2. Визначаємо розцінку за формулою:

Р = Тшт х Сггв.

3. Визначаємо годинну тарифну ставку четвертого розряду:

СгІІІ = Сг1х КІV = 1, 2 х 1, 33 = 1, 596 грн.

Р = 1, 596/5 = 0, 3192 грн.

Отже, заробітна плата дорівнює

Звід = 1700 х 0, 3192 = 542, 64 грн.

Відповідь: Звід = 542, 64 грн.

Задача 4. Робітник-верстатник за місяць (170 годин) обробив 2100 деталей. Норма виробітку – 10 деталей за годи­ну. Визначити заробіток робітника при відрядно-прогресивній системі оплати праці, якщо при перевиконанні норми більш ніж на 10 % розцінка збільшується на 50 %. Годинна тарифна

ставка робітника Сг = 1, 5 грн.

Розв’язок

Визначаємо планову к-сть деталей:

а) визначаємо трудомісткість виготовлення деталі:

б) визначаємо планову к-сть деталей:

Визначаємо звичайну розцінку на деталь:

Рзв = Тшт х СІІІ = 0, 1 х 1, 5 = 0, 15 грн.

2. Визначаємо % перевиконання норми (можливість підвищення розцінки) на 50%

1700 – 100%

2100 – х% тобто перевиконання плану на 23, 5 %.

3. Визначаємо збільшену (підвищену) розцінку на деталь:

4. Визначаємо з/п при відрядно-прогресивній системі оплати праці:

З = 1700 х 0, 15 + (2100 – 1700) х 0, 225 = 345 грн.

Відповідь: Звід прог = 345 грн.

 

24