Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1. На обробку деталі затрачалося 18 хв. Після пе­регляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 15 хв. Обчислити, на скільки відсотків знизилася трудомісткість роботи і зріс виробіток. Тривалість зміни 8 год.

Розв’язок

Обчислення можна зробити декількома способами:

1. Оскільки показники трудомісткості і продуктивності праці є взаємооберненими, то проценти зростання виробітку (Пв) і зниження трудомісткості (Пт) пов’язані формулами:

Тоді трудомісткість знизилась на 16, 7 % = (),

а виробіток зріс на 20 % = ().

2. Виробіток за зміну становив  = 26, 7 шт. Після перегляду норм часу він дорівнює  = 32 шт. Зростання виробітку 100 = 20%; трудомісткість знизилась на 16, 7 = ().

Висновок: продуктивність праці зросла на 20 %, а трудо­місткість знизилась на 16, 7%.

Задача 2. Визначити зростання продуктивності праці в умовно-натуральних вимірниках за даними, наведеними в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Виріб

Кількість виробів

Затрати праці на один виріб, н.-год.

план

факт

А

100

120

20

Б

250

225

15

В

760

820

5

 

Чисельність працівників не змінюється.

Розв’язок

За одиницю виміру (умовну одиницю) слід прийняти виріб з мінімальною трудомісткістю. Тоді в умовно-натуральному ви­мі­рі показники виробітку будуть такі:

виробіток за планом:

= 1910 одиниць;

виробіток фактичний:120 + 225  + 820  = 480 + 675 + 820 = 1975 одиниць.

Зростання продуктивності праці (виробітку) становить:

100–100 = 3, 4 %.

Висновок: ∆ПП = 3, 4 %.

 

Задача 3. У звітному році обсяг випуску продукції становив 22 000 тис. грн/рік, а трудомісткість виробничої програми в цьому році знизилась порівняно з базовим на 950 люд.-днів. Річний виробіток у базовому році склав 120 тис. грн/чол. за рік. Визначити виробіток на одного працюючого у звітному році та його відносне зростання, якщо відомо, що в даному році було 238 робочих днів.

Розв’язок

Можливий приріст продуктивності праці у звітному році можна знайти із залежності:

Вихідну чисельність працюючих у звітному році можна обчислити як відношення обсягу випуску продукції в цьому році до базо­вого рівня виробітку:

 =183, 3 чол.

Економію чисельності обчислюємо як:

Тоді приріст продуктивності праці становитиме:

=       = 2, 2 %,

а виробіток на одного працюючого у звітному році дорівнює:

= 122, 64 тис. грн/чол. за рік.

Висновок: виробіток дорівнює 122, 64 тис. грн/чол. за рік.

 

 

21