Главная->Економіка підприємства->Содержание->Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Економіка підприємства. Методичка

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

 

Прямий метод вимірювання продуктивності праці – це розрахунок показника виробітку продукції одним робітником за одиницю робочого часу, (годину, зміну, декаду, місяць, квартал, рік) (ППв):

; нат., варт. або трудових од.,

де ВП – обсяг виготовленої продукції або виконаної роботи в натуральних, вартісних або трудових одиницях;

Чсп – середьоспискова чисельність робітників, чол.

Розрізняють наступні показники виробітку залежно від одиниці виміру робочого часу:

1. Річний (квартальний, місячний) виробіток:

 , нат., варт. або трудових од.

2. Денний виробіток:

, нат., варт. або трудових од.

де Др – відпрацьована кількість днів за рік, днів.

3. Годинний виробіток:

, нат., варт. або трудових од.

де Ф – кількість відпрацьованого часу за рік, год.

Обернений метод вимірювання продуктивності праці – трудомісткість виготовлення продукції (ППтр), тобто кількість затраченого робочого часу на виготовлення одиниці продукції:

де Т – час, витрачений на виробництво всього обсягу продукції, нормо-год.;

ВП – кількість виготовленої продукції або виконаної роботи в натуральних одиницях.

Зростання продуктивності праці (ΔПП) визначається за формулою:

де ППф, ППпл – відповідно фактичне і планове значення продуктивності праці.

Визначаючи кількісний вплив окремих факторів на підвищення продуктивності праці, слід виходити із відносної економії чисельності працівників за рахунок впливу того чи іншого фактора або їх сукупності.

Зміна продуктивності праці за рахунок вивільнення чисельності працівників (ΔППч) визначається за формулою:

де Ечj – загальна економія чисельності (кількість звільнених працівників) за j-тим фактором, чол.;

Чб – чисельність ПВП розрахована на обсяг виробництва планового періоду за виробітком базисного року, чол.

Величина зростання продуктивності праці в цілому за рахунок дії усіх факторів по виробничому підрозділу (ΔППзаг) визначається за формулою:

де Езаг – загальна економія чисельності промислово-вироб­ничого персоналу, чол.

Зростання продуктивності праці в результаті зміни обсягу виробництва і чисельності працюючих (ΔППвч) виз­на­чається за формулою:

де Взб – приріст виробництва, що планується у %;

Чзб – збільшена кількість працюючих за планом у %.

 

 

20