Економіка підприємства. Методичка

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5

«Визначення показників продуктивності праці та впливу факторів на її рівень»

 

Мета: оволодіти методикою розрахунку показників продук­тивності праці та темпів її зростання.

 

 

19