Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1. Планова трудомісткість виробничої програми – 6520 нормо-годин, корисний фонд часу робітника – 1865 годин., плановий середній коефіцієнт виконання норм виробітку 110 %. Якою повинна бути планова чисельність відрядників?

Розв’язок

1. Визначаємо планову чисельність відрядників за формулою:

Відповідь: Чпл дорівнює 3 чоловіки.

Задача 2. Підприємство виготовляє вироби із пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів – 900 тис. шт., трудомісткість виробу – 0, 35 н-год. Розрахунковий ефективний фонд часу одного робітника становить 1703 год. Процент виконання норм виробітку 105%. Визначити необхідну чисельність робітників відрядників.

Розв’язок

Визначаємо необхідну чисельність робітників відрядників за формулою:

Відповідь: Чонорм дорівнює 176 чоловік.

Задача 3. У механічному цеху є 34 автомати. Цех функціонує в три зміни. Норма обслуговування для наладчика 8 одиниць обладнання. Невиходи планують 10 %. Визначити необхідну чисельність робітників, зайнятих на ненормованих роботах.

 

Розв’язок

1. Визначаємо необхідну чисельність робітників, зайнятих на ненормованих роботах, за формулою:

      

Відповідь: Чоненорм дорівнює 14 чоловік.

 

Задача 4. Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів – 900 тис. шт., а трудомісткість виробу – 0, 35 н.-год. Тривалість робочої зміни 8 год. при однозмінному режимі роботи Внутрішньозмінні втрати часу з вини робітників – 1, 5 %, а на регламентовані простої – 3 %. Відсоток ви­конання норм виробітку – 105 % Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.

Розв’язок

1. Чисельність основних робітників-відрядників можна визначити за трудомісткістю виробничої програми:

2. Дійсний фонд часу роботи одного робітника становить:

де 223 – прийнята кількість робочих днів у році.

Відповідь: Чосн.р. = 176 чол

 

18