Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1. Визначити виробничу потужність пекарні та її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг становить 40 хв., тривалість зміни 8 год., ре­жим роботи двозмінний. Номінальний фонд робочого часу 300 днів/рік, а втрати робочого часу 10 %.

Виробнича потужність пекарні визначається потужністю печей, яких встановлено 3 одиниці. Коефіцієнт використання потужності 0, 85.

Розв’язок

1. Виробнича потужність однієї печі може бути обчислена за формулою:

2. Дійсний фонд робочого часу печі становить:

Фд = 300×2×8×0, 9 = 4320 год./рік,

3. Виробнича потужність пекарні:

648 000×3 = 1 944 000 кг = 1944 т/рік.

4. Виробнича програма визначається як добуток потуж­ності пекарні на коефіцієнт її використання:

1944 т/рік×0, 85 = 1652, 4 т/рік.

Відповідь: ВП = 648000 кг, ВПр =1652, 4 т/рік.

Задача 2. Структура технологічних процесів за трудо­міс­т­кістю – при виготовленні жіночих черевиків з верхом зі штучної шкіри, строчечно-клейового методу укріплення (модель 43064608):

Таблиця 3.1

Вид технологічного процесу

Трудомісткість операції, н.-год.

%

норма штучного часу на швейні операції в розрахунку на 100 пар (додаток: норми часу (виробітку) на виготовлення жіночих черевиків)

 

45, 90

 

46, 2

норма штучного часу на пошивочні операції в розрахунку на 100 пар (додаток: норми часу (виробітку) на виготовлення жіночих черевиків)

 

44, 451

 

4, 7

норма штучного часу на розкрій в розрахунку на 100 пар (додаток: норми часу (виробітку) на виготовлення жіночих черевиків)

 

4, 489

 

4, 5

норма штучного часу на штампування в розрахунку на 100 пар (додаток: норми часу (виробітку) на виготовлення жіночих черевиків)

 

4, 561

 

 

4, 6

 

Загальна тривалість технологічного процесу виготовлення жіночих черевиків з верхом зі штучної шкіри, строчечно-клейового методу укріплення (модель 43064608)

 

99, 401

 

100

 

26800 пар – нова колекція взуття на двохслойному низі Модель «Київ» розроблена для цеху № 2 підприємства. Виз­начи­ти основні показники технічного рівня підприємства.

Розв’язок

Визначаємо питому вагу нових технологій за обсягом або трудомісткістю за формулою:

Середній вік технологічних процесів, що застосовуються визначається за формулою:

Продуктивність (потужність) устаткування (М) – показує максимально можливий обсяг випуску продукції обладнанням за певний період часу:

На підприємстві в цехах встановлене обладнання, що не потребує планового ремонту в робочий час, тому ефективний фонд часу дорівнює режимному:

Феф=257*1*8=2056 год.

Трудомісткість операцій по гарячому формуванню сліду затягнутого взуття на машині «Київ» складає 1, 481 н.-год. У розрахунку на 100 пар, отже, на одну пару норма часу складає Тшт=0, 01481 н.-год. при виготовленні жіночих черевиків з верхом зі штучної шкіри, строчечно-клейового методу укріплення (модель 43064608):

Питома вага прогресивних видів устаткування в загальній його кількості (Пвпт) визначається за формулою:

Питома вага технічно і економічно застарілого устаткування у загальному парку Пвзу визначається за формулою:

Коефіцієнт оновлення (Конов) визначається за формулою:

тобто, основні фонди оновилися на 0, 35%.

Коефіцієнт вибуття Квиб. визначається за формулою:

Тобто, основні фонди вибули на 0, 18 % загальної їх вар­тос­ті, крім того, варто зазначити, що коефіцієнт оновлення все ж таки більший за коефіцієнт вибуття, що є позитивним момен­том для підприємства.

Коефіцієнт зносу Кзн. визначається за формулою:

Тобто 48 % вартості основних фондів уже перенесена на вартість продукції, що виготовляється, коефіцієнт при­дат­ності відповідно становить 52 % (Кзн + Корид = 1 або 100 % )

9. Ступінь охоплення робітників механізованою працею. Коефіцієнт механізації праці (Кт) визначається за формулою:

Відповідь: Пвнm= 3, 4%; М= 138825 операцій; Пвпm = 3.57 %; Пвзу = 15, 49 %; Квиб = 0, 18 %; Кзн = 48 %; Кm= 67.4 %.

 

 

15