Главная->Економіка підприємства->Содержание->Приклади розв’язку типових задач

Економіка підприємства. Методичка

Приклади розв’язку типових задач

Задача 1. Мале підприємство використовує 5 швейних машин, які придбані 3 роки тому за ціною 1200 грн кожна. Нормативний строк служби такого класу обладнання 6 років. Теперішня ціна машини такого класу 1050 грн. Розрахувати загальний коефіцієнт зношення машин.

Розв’язок

1. Загальний коефіцієнт зношення обладнання визначаємо за формулою:

Кзаг.знош= 1–(1–Кф.знош)×(1– Кмор.знош.1).

Кф.знош можна обчислити як відношення суми нарахованої амортизації за три роки до початкової вартості машин.

2. Норму амортизації обчислюємо за формулою:

Тоді сума нарахованої амортизації становить:

Кзаг.знош = 1–(1–0, 498)×(1–0, 125) = 1– 0, 439 = 0, 561.

Відповідь: Кзаг.знош = 0, 561.

 

Задача 2. Обчислити коефіцієнт змінності роботи ткацьких верстатів у цеху, якщо 30 із них працює в одну зміну, 80-у дві зміни, 20-у три зміни.

Розв’язок

У даному випадку коефіцієнт змінності можна обчислити як середньозважену величину з числа одиниць устаткування на кількість змін його роботи:

Відповідь: Кзм=1, 9 зміни.

Задача 3. У цеху машинобудівного заводу встановлено 100 станків. Кількість днів у році – 260, час роботи одного станка за рік 4000 год.

Режим роботи цеху двозмінний. Тривалість зміни 8 год. Річний обсяг випуску продукції 280 тис. виробів, виробнича потужність цеху – 310.

Визначити коефіцієнт екстенсивного, інтенсивного та інтегрального завантаження.

Розв’язок

1. Визначаємо коефіцієнт екстенсивного завантаження станків за формулою:

2. Визначаємо коефіцієнт інтенсивного завантаження станків за формулою:

3. Визначаємо коефіцієнт інтегрального завантаження станків за формулою:

Кінтегр. = 0, 96 * 0, 9 = 0, 864

Відповідь: Кінтегр. = 0, 864.

Задача 4. У звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 110 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року становили 20 тис. грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс порівняно з плановим рівнем на 3,2 %. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів заплановані в розмірі 2 тис. грн, а фактично склали 1, 7 тис грн.

Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення їх оборотності.

Розв’язок

1. Абсолютне вивільнення оборотних засобів можна знайти за формулою:

2. Щоб знайти планову і фактичну тривалість одного обороту оборотних засобів у днях, слід знати планову і фактичну кількість оборотів оборотних засобів. А ці величини можна обчислити, знаючи обсяг запланованої (РПпл) і фактичної (РПфакт) реалізації у звітному році.

РПпл =ТПпл+(Гп–Гк) =110+(20–17, 5)= 112, 5 тис. грн.

РПфакт = 1 12, 5 × 1, 032 = 116, 1 тис. грн.

Тоді

 Звідси

3. Відносне вивільнення (у процентах) оборотних засобів можна знайти через відношення денної реалізації продукції за планом і фактично:

.

Отже, у результаті прискорення оборотності оборотних засобів на 12,04 оборотна за рік (68, 29–56, 25) фактична тривалість одного обороту скоротилася на 1,1 дня, а сума абсолютного вивільнення оборотних засобів склала 0.355 тис.грн. Відносне вивільнення дорівнює 3,1%.

Задача 5. Річний план реалізації продукції підприємства складає 28 млн. грн. Запланована сума оборотних засобів – 7 млн грн. Внаслідок переводу цехів на нові технології тривалість одного обороту скоротилась на 10 днів. Визначити плановий і фактичний коефіцієнт оборотності та кількість вивільнених оборотних коштів внаслідок прискорення їх оборотності.

Розв’язок

1. Визначаємо кількість обертів, які зроблять 7 млн грн. Оборотних засобів за рік, щоб випустити продукцію на 7 млн грн:

2. Визначаємо тривалість одного обороту оборотних засобів за планом протягом року.

3. Визначаємо фактичну тривалість одного обороту оборотних засобів:

Тоб = 90 – 10 = 80 днів

 

 

4. Визначаємо фактичний коефіцієнт обороту:

5. Визначаємо фактичний обсяг оборотних засобів:

6.Визначаємо кількість вивільнених оборотних коштів:

Оз = ОзПЛ −ОзФ = 7 – 6, 22 = 0, 78 млн. грн.

Відповідь: Оз= 0, 78 млн. грн.

 

 

12