Економіка підприємства. Методичка

         Економіка підприємства. Методичка

ЗМІСТ

2. Порядок подання та захист індивідуально-консультативної роботи студента

3. Методичні вказівки до виконання індивідуально-консультативної роботи студента у вигляді анотації

4. Орієнтовний перелік тем з курсу для виконання індивідуально-консультативної роботи студентів:

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1:

Методичні вказівки для виконання завдань практичного заняття

Приклади розв’язку типових задач

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Приклади розв’язку типових задач

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Приклади розв’язку типових задач

ЗМ 2. ПЕРСОНАЛ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Приклади розв’язку типових задач

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Приклади розв’язку типових задач

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Приклади розв’язку типових задач

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Приклади розв’язку типових задач

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Приклади розв’язку типових задач

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Приклади розв’язку типових задач

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Приклади розв’язку типових задач

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Приклади розв’язку типових задач

ЗМ 3. ПЛАНУВАННЯ, ВИРОБНИЦТВО ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Приклади розв’язку типових задач

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Приклади розв’язку типових задач

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи

Приклади розв’язку типових задач

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 15

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

Приклади розв’язку типових задач

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розрахункової роботи з курсу «Економіка підприємства»

Рецензія на методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з курсу «Економіка підприємства»

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

МЕТА РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ СТРУКТУРА

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ВИХІДНІ ДАНІ

Методичні вказівки ДО НАПИСАННЯ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ. 1. РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ВИРОБНИЧОЇ ПЛОЩІ ТА НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ОБЛАДНАННЯ

2. Розрахунок чисельності персоналу підприємства

3. РОЗРАХУНОК СУМИ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ ТА вартості ОСНОВНИХ ФОНДІВ

                                        (грн)                                 (3.3)

4. Розрахунок фонду заробітної плати працівників

5. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ВИРОБУ

6 . РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ТОВАРНОЇ, ВАЛОВОЇ ТА РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

7. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗНАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

 

1