Главная->Цивільна оборона->Содержание->7.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Цивільна оборона (частина 2)

7.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Організа́ція життєзабезпе́чення населення в умовах надзвичайних ситуацій є комплексом заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов життя,здоров’я і працездатності людей.

Забезпечення життєдіяльності населення - комплекс організаційних, економічних, соціальних та інших заходів, які здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з метою планування і підготовки до нормованого (у разі необхідності) забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами, медичним обслуговуванням, послугами зв'язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами в особливий період.

 

Організація забезпечення життєдіяльності включає:

·         управління діяльністю робітників та службовців, усього населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій;

·         захист населення та територій від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;

·         забезпечення населення питною водою, продовольчими товарами і предметами першої необхідності;

·         захист продовольства, харчової сировини, фуражу, вододжерел від радіаційного,хімічного та біологічного зараження (забруднення);

·         житлове забезпечення і працевлаштування;

·         комунально-побутове обслуговування;

·         медичне обслуговування;

·         навчання населення способам захисту і діям в умовах надзвичайних ситуацій;

·         розробку і своєчасне введення режимів діяльності в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження;

·         санітарну обробку;

·         знезараження території, споруд, транспортних засобів, обладнання, сировини,матеріалів і готової продукції;

·         підготовка сил та засобів і ведення рятувальних і інших невідкладних робіт у районах лиха й осередках ураження;

·         забезпечення населення інформацією про характер і рівень небезпеки, порядок поведінки;

·         морально-психологічну підготовку і заходи щодо підтримування високої психологічної стійкості людей в екстремальних умовах;

·         заходи, спрямовані на попередження, запобігання або послаблення несприятливих для людей екологічних наслідків надзвичайних ситуацій та інші заходи.

 

 

38