Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 7.2.4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РІНР - Цивільна оборона (частина 2) - Studbook
Главная->Цивільна оборона->Содержание->7.2.4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РІНР

Цивільна оборона (частина 2)

7.2.4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РІНР

 

Пе’ед проведенням РІНР командири формувань зо-бов’язані розяснити о. с. характерні особливості майбутніх дій, ознайомити його з порядком проведення робіт і правилами без-пеки та суворо стежити за їх дотриманням усіма підлеглими. Конкретні заходи безпеки на ділянці (об’єкті) робіт вказуються о. с. одночасно з постановкою завдань.

У ході рятувальних робіт пересування машин, евакуація ура-жених і населення організовуються по розвіданих шляхах. Не-безпечні місця відгороджуються, біля них виставляються добре видимі попереджувальні знаки чи регулювальники. Забороняєть-ся проводити роботи поблизу будинків, що загрожують обвалом.

Для забезпечення безпеки проведення робіт на місцевості, за-раженій РР, необхідно дотримувати встановлений режим, що ре-гламентує максимально припустимий час перебування на цій те-риторії, з урахуванням часу перебування в дорозі з районів розташування у вогнище ураження і назад.

Контроль за величиною отриманої о. с. дози здійснюється за допомогою індивідуальних дозиметрів. Зниження вражаючої до-зи може бути досягнуто проведенням комплексу заходів, основ-ними з яких є: ♦          змінність роботи і суворе дотримання встановленої для ко-жної зміни тривалості перебування на зараженій місцевості;

♦          забезпечення необхідних захисних властивостей споруд для відпочинку в районах розташування;

♦          використання ізолюючого одягу і 313;

♦          дотримання правил поведінки в зоні РЗ.

Тривалість роботи кожної зміни залежить від рівня РЗ місце-вості і заданої припустимої дози опромінення.

Для укриття о. с. відпочиваючих змін у районах розташування і дій використовуються будинки і споруди, які мають найбільші захисні властивості.

3 метою зменшення імовірності ураження радіоактивними ви-промінюваннями у вогнищі ураження о. с. забороняється працю-вати без рукавиць, пити, курити і вживати їжу на відкритих діля-нках зараженої території. При проведенні робіт у 313 шкіри ізолюючого типу слід враховувати такі припустимі терміни пере-бування людей у них:

♦          при температурі повітря від +24 до +20° С — 40—50 хв.;

♦          при температурі повітря від +19 до +15° С — 2 год.;

♦          при температурі нижче +15 С — 3 год. і більше. Використання екрануючих комбінезонів, змочених водою, збі-

льшує час постійного перебування в захисному одязі в 2-3 рази.

При ліквідації аварій, що відбулися з викидом СДОР, і при знезаражуванні отруйних і агресивних рідин, розлитих з по-шкоджених ємкостей і сховищ, до місця аварії слід підходити тільки з навітряної сторони в ізолюючих протигазах і захисно-му одязі.

Будинки і споруди, що загрожують обвалом, обрушуються.

Роботи в задимлених і загазованих приміщеннях, у колодязях і колекторах підземних магістралей чи під водою обов’язково ви-конуються групами в складі 2-3 чол., один із яких призначається старшим. Забороняється визначати наявність газу в підвалах, ко-лекторах за допомогою відкритого вогню. Спуск людей у колодя-зі, колектори і підвали пошкоджених будинків, не перевірені на загазованість, здійснюється в ізолюючих протигазах з дотриман-ням заходів страховки.

Аварійно-відновлювальні роботи на електричних мережах здійснюються тільки після їх знеструмлення і вживання необхід-них заходів відповідно до правил електробезпеки.

При гасінні нафтопродуктів і роботі в зонах пожеж (високих температур) о. с. повинний використовувати спеціальні засоби захисту і бути попереджений про встановлені сигнали небезпеки  

і напрямки виходу; тривалість роботи має становити 10—20 хв. із перервами між входами в зону від однієї до двох годин.

При організації рятувальних робіт у зонах затоплення о. с. фо-рмування повинен бути підготовлений до робіт на воді, сповіще-ний про встановлені сигнали небезпеки і знати шляхи відходу у випадку інтенсивного підвищення рівня води.

У нічний час і при поганій видимості організується освітлення ділянок (об’єктів) робіт, у небезпечних місцях виставляються лі-хтарі з червоним світлом.

Особовий склад формувань повинен уміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при будь-яких надзвичайних си-туаціях і у будь-якій обстановці.

 

 

37