Главная->Цивільна оборона->Содержание->7.2. ЗМІСТ I ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ КОМАНДИРА ФОРМУВАННЯ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ I ПРОВЕДЕННЯ РІНР У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО I ВОЄННОГО ЧАСУ

Цивільна оборона (частина 2)

7.2. ЗМІСТ I ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ КОМАНДИРА ФОРМУВАННЯ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ I ПРОВЕДЕННЯ РІНР У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО I ВОЄННОГО ЧАСУ

 

Невоєнізоване формування ЦО являє собою групу лю-дей, яка не входить до складу Збройних Сил, укомплектовану згідно зі штатом, оснащену спеціальною технікою і майном і призначену для виконання певних завдань. Формування створю-ються в мирний час за територіально-виробничим принципом і становлять основу сил ЦО. Комплектування формувань здійсню-ється з числа робітників, службовців, сільських жителів, студен-тів, учнів та іншого працездатного населення. За підпорядкованістю формування підрозділяються на терито-ріальні й об'єктові: ті й інші у свою чергу складаються з форму-вань загального призначення і формувань служб ЦО (спеціальних формувань).

У мирний час формування використовуються для боротьби з масовими лісовими пожежами, ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій і катастроф. У воєнний час формування бу-дуть проводити РІНР у вогнищах ураження. Частина територіа-льних і об'єктових формувань і в мирний час перебуває в підви-щеній готовності. Укомплектування цих формувань особовим складом, оснащення технікою, автотранспортом і забезпечення майном здійснюється з таким розрахунком, щоб відрив (у разі потреби) людей і техніки від виробництва не призвів до пору-шення виробничої діяльності ОНГ.

 

 

33