Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Розділ 7. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 7.1. РЯТУВАЛЬНІ Й ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ РОБОТИ (РІНР) - Цивільна оборона (частина 2) - Studbook
Главная->Цивільна оборона->Содержание->Розділ 7. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 7.1. РЯТУВАЛЬНІ Й ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ РОБОТИ (РІНР)

Цивільна оборона (частина 2)

Розділ 7. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 7.1. РЯТУВАЛЬНІ Й ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ РОБОТИ (РІНР)

 

У результаті впливу стихійних сил природи, поки ще не повністю підвладних людині, аварій, катастроф, а також засто-сування сучасних засобів ураження у воєнний час, можуть утво-рюватися численні вогнища ураження, які викликають екстрема-льні ситуації, що порушують нормальну життєдіяльність людей і роботу об'єктів та сприяють утворенню великих зон радіоактив-ного зараження (РЗ), катастрофічного затоплення і виникнення масових пожеж. А це, у свою чергу, може завдати економіці країни і населенню величезних збитків, пов'язаних з руйнуван-ням будівель і споруд, знищенням матеріальних цінностей, по-рушенням процесів виробництва, масової загибелі людей і тва-рин. Для ліквідації наслідків, викликаних надзвичайними ситуаціями, передбачається проведення РІНР.

Проведення РІНР — одне з головних завдань ЦО. Воно пови-нно вирішуватися силами ЦО у взаємодії з військовими частина-ми (підрозділами) Збройних Сил і спеціалізованими формуван-нями інших міністерств та відомств.

Заходи щодо організації і проведення РІНР у районах стихій-них лих, а також у можливих вогнищах ураження від застосуван-ня сучасного зброї плануються і готуються у мирний час. У ви-падку факту лиха вони уточнюються і проводяться з урахуванням обстановки, що склалася.

 

 

23