Главная->Цивільна оборона->Содержание->Розділ 6. ОЦІНКА СТАЛОСТІ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Цивільна оборона (частина 2)

Розділ 6. ОЦІНКА СТАЛОСТІ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 

Дослідження сталості роботи об’єкта господарювання (ОГ) полягає у всебічному вивченні умов, які можуть скластися у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, і у визначенні їх впливу на виробничу діяльність.

Мета дослідження сталості об’єкта господарювання полягає в тому, щоб виявити вразливі місця в роботі об'єкта господарю-вання у надзвичайних ситуаціях і виробити найефективніші ре-комендації, спрямовані на підвищення сталості.

Загальне керівництво дослідженнями здійснює начальник ци-вільної оборони (перший керівник) об’єкта господарювання.

 

 

17