Главная->Цивільна оборона->Содержание->4.7. АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ОСЕРЕДКУ УРАЖЕННЯ ПРИ ВИБУХАННІ ПАЛИВО-ПОВІТРЯНОГО I ГАЗОПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩ

Цивільна оборона (частина 2)

4.7. АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ОСЕРЕДКУ УРАЖЕННЯ ПРИ ВИБУХАННІ ПАЛИВО-ПОВІТРЯНОГО I ГАЗОПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩ

 

1   Визначення радіуса зони  бризантної дії вибуху (АРф = 1700 кПа) за формулою

Rl =17,5д/£>, (м),

де Q — маса газу чи палива в резервуарі, Q = 0,5 М (одиночний ре-зервуар), Q = 0,9 М (групове зберігання), М — ємкість резервуара, т.

2 Визначення радіуса зони дії продуктів вибуху (осколків) і вогняної кулі об'ємного вибуху за формулою:

^2 = ^вк = 1,7 Ri (м). Надлишковий тиск у цій зоні визначаєть-ся за формулою

 

V3

V   2)

+ 50 , (кПа).

дРф2 =1300

3. Визначення надлишкового тиску в зоні дії повітряної удар-ної хвилі.

При v|/ = 0,24 х R3 : R < 2 надлишковий тиск у зоні R3 визнача-

ється за формулою:

лт^      700

АРфз =

ЗІ д/1 + 29,8\|/   -1

При v|/ > 2

22 АРфз =—/ ,

\|/(Vlg¥ +0Д58

4. Визначення інтенсивності теплового випромінювання вибу-ху на відстані, R3:

I = QoFT, кВт/м , де Qo — питома теплота пожежі, кДж/м , Т — прозорість повітря (Т = 1 - 0,058 х Іп х R3), Іп = 0,015.

R  R

F -   .   = — кутовий коефіцієнт, що характеризує взає-

мне розташування джерела й об'єкта.

246     

5.         Визначення тривалості існування вогняної кулі:

tCB = 4,5yjQ , (с).

6.         Визначення теплового імпульсу:

Ц~т = / х tCB, (кДж/м ).

7.         Визначення безповоротних втрат людей:

N = 3 X Р X Q      , де Р — густота населення, тис.чол./км .

Вражаючу дію теплових імпульсів визначають, порівнюючи UT з даними табл. 4.6.10.

Таблиця 4.6.10

ВРАЖАЮЧА ДІЯ ТЕПЛОВИХІМПУЛЬСІВ

 

Ступінь опіку Тепловий імпульс кДж/м2   Матеріал        Тепловий імпульс спалахування, кДж/м^

Легкий

Середній

Тяжкий

Смертель-

ний     80—100

100—400

400—600

Понад 600      Дошки темні, гума

Стружка, папір

Брезент

Дерево сухе

Крони дерев

Покрівля (руберойд)

Деревно-стружкова плита   250—400 330—500 420—500 500—670 500—750 580—810 150—200

Задача. На об'єкті вибухнула цистерна з бензином масою 100 т (одиночне зберігання). Визначити характер руйнування це-ху з легким каркасом, пожежну обстановку на об'єкті і втрати людей. Цех міститься на відстані 500 м від цистерни. Густота на-селення в районі аварії 2 тис. чол./км , питома теплота пожежі бензину 280 кДж/м .

1.         Визначимо радіус бризантної дії вибуху:

R\ =17,5V50 =65(м).

2.         Визначимо радіус бризантної дії продуктів вибуху (вогняної

кулі):

-Квк= 1,7 х 65 = 110 (м).

3.         Визначимо надлишковий тиск у зоні вогняної кулі: 

АРф2 —1300

65 100 

+ 50 

= 318,3 (кПа).  

4.         Обчислимо надлишковий тиск у цеху:

\|/ = 0,24 х (500 : 65) = 1,8;

,„         700      і/ тт

АРфз -    -^  = І9(к11а).

3 -yl + 29,8xl,8   -I

5.         Визначимо інтенсивність теплового потоку на R3 = 500 м:

/ = 280 х 0,045 х 0,64 = 8,1 (кВт/м ).

6.         Обчислимо тривалість існування вогняної кулі:

?св =4,5V50 = 18,5 (с).

7.         Визначимо значення теплового імпульсу на R3 = 500 м:

UT= 8,1 X 18,5 = 150 (кДж/м ).

8.         Визначимо вражаючу дію вибуху цистерни з бензином:

A.        Цех одержить легкі руйнування (АРср ~ 20 кПа).

Б. Число загиблих людей N = 3 х 2 х 50 '    = 28 чол.

B.        Люди в цеху одержать опіки II ступеня (пухирі, втрата пра-

цездатності).

 

 

12