Главная->Цивільна оборона->Содержание->4.6.4. КОМПЛЕКСНА ЗАДАЧА 3 ПРОГНОЗУВАННЯ Й ОЦІНКИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Цивільна оборона (частина 2)

4.6.4. КОМПЛЕКСНА ЗАДАЧА 3 ПРОГНОЗУВАННЯ Й ОЦІНКИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 

При сильному штормовому вітрі виник потужний осе-редок пожежі в населеному пункті, який прилягає до суднобудів-ного заводу. Склад будинків: населений пункт (цегляно-дере-в’яні); завод (цехи: ливарний, деревообробний, стапелі металеві, риштовання дерев’яні). Відстані між будинками 10—15 м., S забудови— 30 KM , S району— 100 KM . Поряд із заводом знахо-диться масив лісу площею 900 га з нахилом 10° із запасом горю-чих матеріалів 2 т/га і вологістю 25 %. Лісопожежний коефіцієнт 0,65, готовність лісопожежних засобів — 3 год., метеоумови VB = = 3 м/с, ф = 60 %. Захисні спорудження: вбудовані, негерметичні. Необхідно оцінити пожежну обстановку.

1.         Визначимо площу (Su) і периметр можливої пожежі (Рп) в лісовому масиві за номограмою (див. рис. 4.5), при tp033 = 3 год., Su = 80 га, Рп = 6 км.

2.         Визначимо ступінь вогнестійкості (СтВ) і категорію поже-жонебезпеки (КПН).

Заводські цехи (з негорючих матеріалів) — II СтВ, КПН «Д». Стапелі, селище (дерев'яні) — IV СтВ, КПН «В». Цегляні житлові будинки — III СтВ, КПН «Г».

3.         Обчислимо густоту забудови селища:

т-г    30    ,

П =      ХІ00 % = 30 %.

100

4.         Визначимо імовірність поширення пожежі:

W = 65 %.

5.         Визначимо швидкість поширення пожежі в населеному

пункті і в лісі при середніх умовах за графіками рис. 4.3, 4.4.

У населеному пункті швидкість невелика (приблизно 120 м/год.); у лісі— середня (приблизно 200 м/год., висота по-лум'я 2 м).

6.         Визначимо прохідність вулиць і доріг за табл. 4.6.6, 4.6.7.

У населеному пункті будинки мають СтВ III-V, час настання максимальної швидкості горіння 1,2 год., при відстанях між бу-динками 10—15 м пройти і проїхати не можна.

У лісі при низовій сильній пожежі прохідність ускладнена, сильне задимлення, пройти можна в протигазах з гопкалітовими патронами.

7.         Визначення впливу пожежі на людей, які перебувають у

захисних спорудженнях з порушеною герметизацією, здійсню-

ється за табл. 35, відповідно до якої через 3 год. люди одержать

середнє отруєння і перебуватимуть під впливом високої

температури.

Висновки з оцінки пожежної обстановки.

1. Пожежі в населеному пункті викликають тимчасову втрату працездатності людей. 2.         Швидкість поширення пожежі невелика.

3.         Для запобігання розвитку пожежі необхідна її локалізація протягом 1 год. ( у селищі й у лісі).

 

 

11