Цивільна оборона (частина 2)

Розділ 4. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 4.1. ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ НА ОБ’ЄКТІ ПРИ АВАРІЇ НА АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (АЕС)

4.2. ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЙОНІ ДІЙ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО ПРИ АВАРІЇ HA АЕС

4.3. ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ

4.4. ОЦІНКАХІМІЧНОЇОБСТАНОВКИ ПРИ АВАРІЯХ 3 ВИКИДОМ СДОР

4.5. ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНОЇ ОБСТАНОВКИ

4.6. ОЦІНКА ПОЖЕЖНОЇ ОБСТАНОВКИ

4.6.1. ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ, МАСШТАБУ I ХАРАКТЕРУ ПОЖЕЖІ

4.6.2. ОЦІКА ПОЖЕЖНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІД ЧАС МІСЬКИХ ПОЖЕЖ

4.6.3. ОЦІНКА ПОЖЕЖНОІ ОБСТАНОВКИ В ЛІСАХ

4.6.4. КОМПЛЕКСНА ЗАДАЧА 3 ПРОГНОЗУВАННЯ Й ОЦІНКИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

4.7. АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ОСЕРЕДКУ УРАЖЕННЯ ПРИ ВИБУХАННІ ПАЛИВО-ПОВІТРЯНОГО I ГАЗОПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩ

Розділ 5. СТАЛІСТЬ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ОГ) У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Вимоги, ЩО СТАВЛЯТЬСЯ ДО БУДІВНИЦТВА МІСТ, ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ ТА КОМУНАЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

5.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОСТІ РОБОТИ ОГ

5.3. ШЛЯХИ I СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ

Розділ 6. ОЦІНКА СТАЛОСТІ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

6.1.КРИТЕРІЙ СТАЛОСТІОГДО ВПЛИВУ УРАЖАЮЧИХ ФАКТОРІВ НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЙ

6.2. ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄКТА ДО ВПЛИВУ ПОВІТРЯНОЇ УДАРНОЇ ХВИЛІ (ПУХ)

6.3. ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄКТА ДО ВПЛИВУТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

6.4 ОЦІНКА СТІЙКОСТІ РОБОТИ ОБ’ЄКТА ДО ВПЛИВУ РАДЮАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ

6.5. ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ ДО ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ІМПУЛЬСУ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ

Розділ 7. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 7.1. РЯТУВАЛЬНІ Й ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ РОБОТИ (РІНР)

7.1.1. ЦІЛІ І ЗМІСТ РІНР

7.1.2. СИЛИIЗАСОБИ, ЯКІЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РІНР

7.1.3. УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ЦО

7.1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЇ СИЛ ЦО В НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЯХ

7.1.5. ДІЇ СИЛ ЦО ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ СТИХІЙНИХ ЛИХ

7.1.6. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РІНР ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ВЕЛИКИХ ВИРОБНИЧИХ АВАРІЙ I КАТАСТРОФ

7.1.7. ВИКОРИСТАННЯ СИЛ ЦО НА ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБ'ЄКТІ (ХНО) ПРИ ЛІКВІДАЦІіЇ ВОГНИЩ УРАЖЕННЯ, УТВОРЕНИХ ВИТІКАННЯМ ВЕЛИКОЇКІЛЬКОСТІ СДОР

7.1.8. ПРОВЕДЕННЯ PI HP ПРИ АВАРІЯХ НА AEC

7.1.9. ПРОВЕДЕННЯ PI HP У ВОГНИЩАХ УРАЖЕННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС

7.2. ЗМІСТ I ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ КОМАНДИРА ФОРМУВАННЯ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ I ПРОВЕДЕННЯ РІНР У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО I ВОЄННОГО ЧАСУ

7.2.1. ОБОВ’ЯЗКИ КОМАНДИРА ФОРМУВАННЯ ПО ПІДТРИМЦІ СВОГО ПІДРОЗДІЛУ В ПОТРІБНІЙ ГОТОВНОСТІ

7.2.2. ЗМІСТ I ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ КОМАНДИРА ФОРМУВАННЯ В ХОДІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ СЛАК

7.2.3. ЗМІСТ I ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ КОМАНДИРА ФОРМУВАННЯ У ВОГНИЩАХ УРАЖЕННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС

7.2.4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РІНР

7.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

7.3.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

7.4. Дії НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 7.4.1. Дії В ЗОНАХ можливого РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ

7.4.2. Дії ПРИ АВАРІЯХ НА ХІМІЧНОНЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ

7.4.3. Дії НАСЕЛЕННЯ ПРИ ПОЖЕЖІ

7.4.4. ДІЇ ПРИ СТИХІЙНИХ ЛИХАХ

7.4.5. Дії ПРИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОДАХ

7.4.6. ДІЇ У ВОЄННИ ЧАС

7.4.7. ДІЇ КЕРІВНИКІВ ОБ'ЄКТІВ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

7.4.8. CAMO- I ВЗАЄМОДОПОМОГА ПРИ TPABMAX I УРАЖЕННЯХ

7.5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ з ЦИВІЛЬНОІ ОБОРОНИ

ЛІТЕРАТУРА

 

1