Главная->Цивільна оборона->Содержание->1.2.1. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА РОСІЇ

Цивільна оборона (частина 1)

1.2.1. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА РОСІЇ

 

За минулі десять років Міністерству з надзвичайних ситуацій Російської Федерації вдалося об’єднати сили і засоби рі-зних міністерств, у тому числі сили і засоби пожежної служби МВС Росії, державну систему попередження і ліквідації надзви-чайних ситуацій.

До складу МВС входять війська ЦО (з рятувальниками, авто-мобільними, авіаційними, інженерними, протихімічними підроз-ділами), штаби з питань Цивільної оборони і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пошуково-рятувальні служби.

Міністерство має в безпосередньому підпорядкуванні спеціа-льні військові формування: центральний аеромобільний рятува-льний загін, авіаційне підприємство і національний корпус над-звичайного гуманітарного реагування.

Підготовка кадрів проводиться в спеціалізованих навчаль-них закладах. Наукові і конструктивні розробки в галузі техніки і технології здійснюються в Науково-дослідному інституті ЦО НС.

Робота з попередження стихійних лих і техногенних катаст-роф будується на основі моніторингу і прогнозів, які проводяться в науково-дослідних інститутах, аналітичних службах і лабора-торіях, що належать різним відомствам.

Відповідно до російського законодавства Міністерство з НС при виникненні лих і катастроф має можливість одержати сили і засоби інших відомств — міліцію, медичні частини, будіве-льні і транспортні організації. Для ліквідації наслідків великих катастроф залучаються державні фінансові і матеріальні ре-сурси.

Для надання допомоги іншим державам у проведенні рятува-льних робіт використовуються такі формування, як Центральний аеромобільний рятувальний загін, експедиційний госпіталь, ав-томобільна колона, авіаційне підприємство.

 

 

7