Главная->Цивільна оборона->Содержание->3.2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ I КОНТРОЛЬ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ I ТЕРИТОРІЙ 3.2.1. ДЕРЖАВНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Цивільна оборона (частина 1)

3.2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ I КОНТРОЛЬ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ I ТЕРИТОРІЙ 3.2.1. ДЕРЖАВНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

 

Державна стандартизація з питань безпеки в надзви-чайних ситуаціях техногенного і природного характеру спрямо-вана на забезпечення:

—        безпеки продукції (робіт, послуг) і матеріалів для життя й здоров'я людей та навколишнього середовища;

—        якості продукції (робіт, послуг) і матеріалів у відповідності з рівнем розвитку науки, техніки і технології;

—        єдності принципів виміру;

—        безпеки об’єктів господарювання з урахуванням ризику виникнення техногенних катастроф й інших надзвичайних ситу-ацій техногенного і природного характеру.

 

 

37