Главная->Цивільна оборона->Содержание->3.1.1. ОСНОВНІПРИНЦИПИ У СФЕРІЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ I ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО IПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Цивільна оборона (частина 1)

3.1.1. ОСНОВНІПРИНЦИПИ У СФЕРІЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ I ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО IПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуа-цій техногенного і природного характеру здійснюється за прин-ципами:

—        пріоритетності завдань, спрямованих на порятунок життя і збереження здоров'я людей та навколишнього середовища;

—        безперечної переваги раціональної і превентивної безпеки;

—        вільного доступу населення до інформації про захист насе-лення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і при-родного характеру;

—        особистої відповідальності і турботи громадян про власну безпеку, неухильного дотримання ними правил поведінки і дій у надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру;

—        відповідальності в межах своїх повноважень посадових осіб за дотримання вимог даного Закону;

—        обов'язковості завчасної реалізації заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру і мінімізацію їх негативних психосоціаль-них наслідків;

—        врахування економічних, природних та інших особливос-тей територій і ступеня реальної небезпеки виникнення надзви-чайних ситуацій техногенного і природного характеру;

—        максимально можливого, ефективного і комплексного ви-користання наявних сил і засобів, призначених для запобігання надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та реагування на них.

 

 

35