Главная->Цивільна оборона->Содержание->3.1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ I СПОСОБИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Цивільна оборона (частина 1)

3.1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ I СПОСОБИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 

Актуальність проблеми природно-техногенної безпеки населення і територій обумовлена тенденціями зростання втрат людей і шкоди територіям у результаті небезпечних природних явищ і катастроф. Ризик надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру постійно зростає.

У Законі України «Про захист населення і територій від над-звичайних ситуацій техногенного і природного характеру» вра-ховані вимоги сформованих обставин і часу, визначені завдання, принципи і способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

Основними завданнями захисту населення і території від над-звичайних ситуацій техногенного і природного характеру є:

—        здійснення комплексу заходів щодо запобігання і реагуван-ня на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру;

—        забезпечення готовності і контролю за станом готовності до дій і взаємодії органів управління в цій сфері, сил і засобів, призначених для запобігання надзвичайних ситуацій техногенно-го і природного характеру і реагування на них.

 

 

34