Цивільна оборона (частина 1)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

Видання 2-ге, перероблене

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

Київ—2006

вищих навчальних закладів

 

 

УДК 335.58(075.8) ББК 68.9я73 Ш 78

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-24.21 від 13.06.2003)

Рецензенти:

В. С. Волошин — д-р екон. наук, проф.;

М. І. Ушаков — начальник управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільної оборони населення м. Маріуполь, полковник.

Шоботов В. М. Ш 78     Цивільна оборона: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 438 с.

ISBN 966–364-166-5

У навчальному посібнику викладено:

—основні завдання,принципи організації функціонування Цивіль-ної оборони України на об’єктах господарювання, територіях і України в цілому;

—вплив надзвичайних ситуацій

—вплив надзвичайних ситуацій (НС) на життєдіяльність населення, способи захисту, методика прогнозування наслідків надзвичайинх ситу-ацій і оцінка стійкості роботи об’єктів;

—система ліквідації наслідків НС, забезпечення життєдіяльності населення в період ліквідації наслідків НС, дії населення в умовах НС, а також керівників об’єктів господарювання (ОГ) щодо попередження НС і щодо керівництва ОГ при ліквідації наслідків НС;

—система підготовки населення з Цивільної оборони;

— основні положення міжнародного права з Цивільної оборони, особливості її оргнізації в зарубіжних країнах.

Пропонується для спеціалістів і магістрів під час вивчення курсу і підготовки розділу «Цивільна оборона» в дипломному проекті, а також може бути корисним для підготовки керівного, командно-начальницького складу об’єктів господарювання.

© В. М. Шоботов, 2006

ISBN 966–364-166-5            © Центр навчальної літератури, 2006

 

 

2