Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ - Цивільна оборона (частина 1) - Studbook
Главная->Цивільна оборона->Содержание->2.2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

Цивільна оборона (частина 1)

2.2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

 

Зростання масштабів господарської діяльності і чисе-льності великих промислових комплексів, використання у вироб-ництві потенційно небезпечних речовин у великих кількостях — усе це збільшує імовірність виникнення техногенних аварій. Найбільша кількість надзвичайних ситуацій, особливо із загибел-лю людей в Україні, припадає на транспорт. Тільки в 1997 р. ста-лося 37,94 тис. дорожньо-транспортних аварій, у яких загинуло 6240 чоловік, травмовано 31,70 тис. чоловік.

У даний час в Україні функціонують чотири АЕС (Швденно-українська, Запорізька, Рівненська і Хмельницька). На території України розташовано 6000 різних установ і організацій, діяль-ність яких може призвести до утворення радіоактивних відходів.

Основними виробниками радіоактивних відходів і місцями їх концентрації є:

—        АЕС (накопичено 70 000 м радіоактивних відходів);

—        уранодобувна і переробна промисловість (накопичено 65,5 млн. тонн радіоактивних відходів);

—        3країнське державне об’єднання «Радон» (накопичено

5000 м /р);

—        зона відчуження Чорнобильської АЕС (понад 1,1 млрд. м

радіоактивних відходів).

На території України функціонує 1610 об’єктів господарю-вання, на яких зберігається чи використовується у виробничих процесах понад 283 тис. СДОР, у тому числі 9,8 тис. тонн хлору,178,4 тис. тонн аміаку. 3 них— I ступеня хімічної небезпеки — 76 об'єктів; II — 60 і III — 1134 об'єкти.

Усього в зонах можливого хімічного зараження від цих об'єк-тів проживає понад 20 млн. чоловік (38,5 % населення країни).

320 адміністративно-територіальних одиниць (АТО) мають ступінь хімічної небезпеки, з них I ступеня — 154 АТО, II ступе-ня — 47 АТО, III ступеня — 108 АТО.

Довжина магістральних газопроводів на території України ста-новить 3,9 тис. км. їх роботу забезпечують 31 компресорна станція перекачування нафти і 69 газових перекачувальних станцій.

Довжина продуктопроводів становить 3,3 тис. км, і весь пере-рахований вище технічний комплекс уже вичерпав свій ресурс, що робить цей комплекс об’єктом підвищеної небезпеки.

Досить критичне становище в країні склалося в комунальному господарстві. Четверта частина водопровідних очисних споруд і систем фактично відпрацювали свій термін експлуатації, 22 % систем перебувають в аварійному стані. Закінчився термін екс-плуатації кожної п'ятої насосної станції. Планово-попереджу-вальний ремонт виконується на 73 %. У системах каналізації від-працювали термін експлуатації 26 % систем і 17 % насосних ста-нцій.

Нині у водойми скидається без попереднього очищення бли-зько 250 м /доба стічних вод.

Особливості географічного положення України, атмосферні процеси, наявність гірських масивів, близькість теплих морів обумовлюють різновид кліматичних умов.

У результаті взаємодії всіх цих факторів виникають небезпеч-ні стихійні явища. В окремих випадках вони носять катастрофіч-ний характер для навколишнього середовища і населення.

Сейсмоактивні зони оточують Україну на південному-заході і півдні. У сейсмологічному відношенні найбільш небезпечними областями в Україні є Закарпатська, Івано-Франківська, Черніве-цька, Одеська та АРК.

На значній території України (Карпати, Крим) річки мають виражений паводковий режим стоків. Вони формуються в будь-який сезон року і часто мають катастрофічні наслідки, ведуть до масових руйнувань і до загибелі людей.

Характерними для України є також селеві процеси (в містах і районах Карпат і Криму), посухи, циклони, пилові бурі.

Нині в Україні, у зв'язку зі зростанням числа аварій і катаст-роф, стихійних лих, обстановка характеризується як дуже склад-на. Про це свідчать статистичні дані по Україні за останні роки.

 

Надзвичайні ситуації            1995    1996    1997    1998

Техногенного характеру       111      205      816      1996

Природного характеру         28        136      253      3996

Іншого характеру      *          *          833      7992

* — точні дані відсутні.

Розглянемо можливі надзвичайні ситуації і їхні характеристи-ки й наслідки.

 

 

22