Цивільна оборона (частина 1)

Анотація

Зміст

ВСТУП

Розділ 1.ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 1.1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ІЗ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ

1.2. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

1.2.1. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА РОСІЇ

1.2.2. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ

1.2.3. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА США

1.3. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА УКРАЇНИ

1.3.1. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

1.3.2. ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

1.3.3. ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА I ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

1.3.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ НА ОБ’ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ОГ)

1.3.5. СИЛИ І ЗАСОБИ Цивільної ОБОРОНИ

1.3.5.1. ВІЙСЬКА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

13.5.2. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ФОРМУВАННЯ

13.5.3. НЕВОЄНІЗОВАНІ ФОРМУВАННЯ

1.3.6. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ, ЇX ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

1.4. ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 3 ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯI РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО I ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

РОЗДІЛ 2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 2.1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ I КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

2.2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

2.2.1. АВАРІЇНА РАДІАЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ

2.2.2. АВАРІЇНА ПОЖЕЖНО-ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ

2.3. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

2.3.1. ГЕОЛОГІЧНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ЯВИЩА

2.3.2. ГІДРОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНІ ЯВИЩА

2.3.3. МЕТЕОРОЛОПІЧНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ЯВИЩА

2.3.4. ІНФЕКЦІИНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ

2.4. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

2.5. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ВОЄННОГО ЧАСУ

2.6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Розділ 3. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

3.1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ I СПОСОБИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

3.1.1. ОСНОВНІПРИНЦИПИ У СФЕРІЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ I ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО IПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

3.1.2. ОСНОВНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТЕХНОГЕННОГО I ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

3.2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ I КОНТРОЛЬ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ I ТЕРИТОРІЙ 3.2.1. ДЕРЖАВНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

3.2.2. ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА

3.2.3. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД

3.2.4. ДЕКЛАРУВАННЯ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

3.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

3.3.1. УКРИТТЯ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ

3.3.2. ЕВАКУАЦІЯ РОБІТНИКІВ, СЛУЖБОВЦІВ IНАСЕЛЕННЯ

3.3.3.1 ЗАСОБИІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

3.3.3.2. ЗАСОБИЗАХИСТУШКІРИ

3.3.3.3. МЕДИЧНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

3.4. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ПРИ РАДЮАКТИВНОМУЗАБРУДНЕННІ

3.5. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ХІМІЧНОМУ ЗАРАЖЕННІ

3.5.1. ОСНОВНІНОРМИПОВОДЖЕННЯ ІДІЇПРИ АВАРІЯХЗ викидом СДОР

 

1