Бухгалтерський облік у галузях економіки (частина 2)

ГЛАВА 5 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В ТОРГІВЛІ 5.1. Особливості

5.2. Облік торгових патентів

5.3. Облік надходження і реалізації товарів

5.4. Особливості відображення в обліку окремих видів торгівлі

5.5. Особливості відображення

5.6.1. Облік витрат на рекламу

5.7. Облік переоцінки товарів

Питання для самоконтролю

Література до теми

Глава 6. ОБЛІК ВИРОБНИЧО-ТОРГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

6.1. Особливості виробничо-торгової діяльності у сфері громадського харчування

6.2. Планування

6.3. Особливості документального оформлення приймання товарів і продовольчої сировини

6.4. Облік товарів на складах

6.5. Облік виробництва

6.6. Особливості обліку товарів і сировини у самостійних кондитерських цехах та цехах з виробництва напівфабрикатів

6.7. Облік спеціального

Питання для самоконтролю

Глава 7. ОБЛІК У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

7.1. Діяльність житлово-комунального господарства як об’єкт бухгалтерського обліку

7.2. Облік активів та власного капіталу підприємств ЖКГ

7.3. Облік витрат на підприємствах житлово-комунального господарства

7.4. Відображення в обліку доходів підприємств ЖКГ

7.5. Облік розрахунків з квартиронаймачами

7.6. Облік цільового фінансування на підприємствах ЖКГ

7.7. Облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

7.8. Облік у житлово-будівельних кооперативах (ЖБК)

Питання для самоконтролю

Література до теми

Глава 8. ОБЛІК У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

8.1. Загальні положення організації готельного бізнесу та обліку готельних послуг

8.2. Документальне оформлення готельних послуг

8.3. Облік витрат і доходів

Питання для самоконтролю

Література до теми

Глава 9. ОБЛІК СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Поняття страхової діяльності

9.2. Облік страхових платежів

9.3. Облік операцій перестрахування

9.4. Облік страхових резервів

9.5. Облік витрат і доходів

Питання для самоконтролю

Література до теми

ГЛАВА 10 ОБЛІК У ГРАЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

10.1. Визначення грального бізнесу та загальні умови його здійснення

10.2. Бухгалтерський облік у гральних закладах

Питання для самоконтролю

Література до теми

ГЛАВА 11 ЛОМЕАРдиих ОПБРАЩЙ

Питання для самоконтролю

Глава 12. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ У НЕДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

12.1. Загальні положення організації обліку в недержавних закладах освіти

12.2. Облік доходів у недержавних навчальних закладах

Література до теми

ЗМІСТ

 

1