Бухгалтерський облік у галузях економіки (частина 1)

Анотація

ВСТУП

Глава 1. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В БУДІВЕЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

1.1. Особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію обліку

1.2. Особливості документального

1.3. Облік витрат будівельної організації та визначення собівартості будівельно-монтажних робіт

1.4. Документальне оформлення та облік використання будівельних машин і механізмів

1.5. Облік створення і використання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв

1.6. Облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних організацій

1.7. Облік реалізації виконаних робіт і розрахунків із замовниками

Питання для самоконтролю

Література до теми

Глава 2. ОБЛІК У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

2.1. Особливості бухгалтерського обліку у сільськогосподарському виробництві

2.2. Формування і облік статутного капіталу сільськогосподарських підприємств

2.3. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі (поточних біологічних активів тваринництва)

2.4. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції рослинництва

2.5. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції тваринництва

2.6. Облік витрат з формування

2.7. Облік витрат і виходу продукції підсобних промислових виробництв

2.8. Облік витрат і калькулювання собівартості робіт (послуг) допоміжних виробництв

2.8.1. Облік у ремонтних виробництвах

2.8.2. Облік витрат і роботи автомобільного транспорту

2.8.3. Облік витрат

2.8.4. Облік витрат на утримання робочої худоби

2.9. Облік витрат на утримання

2.10. Облік готової продукції та її реалізації

2.11. Облік фіксованого сільськогосподарського податку

2.12. Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах

2.12.1. Проста форма обліку в СФГ

2.12.2. Спрощена форма обліку в СФГ

2.12.3. Облік у СФГ за іншими формами

Питання для самоконтролю

Література до теми

Глава 3. ОБЛІК В АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

3.1. Галузеві особливості автотранспорту та їх вплив на організацію обліку

3.2. Облік придбання та списання (вибуття) автотранспортних засобів

3.3. Документальне оформлення вантажних автомобільних перевезень

3.4. Документальне оформлення і облік доходів від пасажирських перевезень

3.5. Облік витрат на обов’язкове

3.6. Облік витрат на проведення технічних оглядів автомобілів

3.7. Облік технічного обслуговування і ремонтів транспортних засобів

3.8. Облік запасних частин і автомобільних шин

3.9. Облік паливно-мастильних матеріалів

3.10. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості автомобільних перевезень

Питання для самоконтролю

Література до теми

Глава 4. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

4.1. Галузеві особливості залізничного транспорту та їх вплив на організацію обліку і звітності

4.2. Облік внутрішніх

4.3. Облік основних засобів

4.4. Облік запасів 4.4.1. Рахунки обліку запасів

4.4.2. Розрахунки за централізовані поставки товарно-матеріальних цінностей

4.4.3. Облік транспортно-заготівельних витрат

4.4.4. Особливості відображення в обліку реалізації та безоплатної видачі палива працівникам залізниці

4.5.1. Рахунки з обліку витрат підприємств залізничного транспорту

4.5.2. Облік загальновиробничих витрат

4.5.3. Калькуляція собівартості перевезень

4.5.4. Розрахунки з розподілу витрат

4.6. Облік доходів залізничного транспорту 4.6.1. Загальні положення обліку доходів залізничного транспорту

4.6.2. Рахунки бухгалтерського обліку доходів

4.6.3. Розподіл та відображення в обліку доходів від перевезень

4.6.4. Облік інших доходів

Питання для самоконтролю

Література до теми

 

1