Главная->Фінанси->Содержание->Практичні вправи для самостійної роботи

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

Практичні вправи для самостійної роботи

 

Вправа 1

Визначити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у 1 кварталі 2006 року, якщо відомо, що:

1)         валові доходи — 200 тис. грн;

2)         валові витрати — 80 тис. грн;

3)         амортизаційні відрахування — 40 тис. грн;

4)         збитки минулого періоду — 20 тис. грн;

5)         придбано торговий патент — 5 тис. грн.

Вправа 2

Визначити суму податку на прибуток у 3 кварталі 2004 р., якщо відомо, що:

1)         валові доходи — 80 тис. грн;

2)         валові витрати — 30 тис. грн;

3)         балансова вартість ОФ гр. 1 на початок 2 кв. — 200 тис. грн;

4)         балансова вартість ОФ гр. 2 на початок 2 кв. — 100 тис. грн;

5)         балансова вартість ОФ гр. 3 на початок 2 кв. — 140 тис. грн;

6)         у 2-му кварталі введено в експлуатацію верстат — 10 тис. грн;

7)         ліквідований склад готової продукції (первісна вартість — 15 тис. грн, знос — 11,5 тис. грн);

8)         проданий принтер — 1,5 тис. грн.

Вправа 3.

Визначити суму ПДВ до сплати за такими господарськими операціями:

1)         відвантажена без попередньої оплати готова продукція (у т.ч. ПДВ) — 6000 грн;

2)         отриманий аванс від покупця — платника податків за загальною системою (у т.ч. ПДВ) — 2400 грн;

3)         нарахований доход у вигляді відсотків за збереження коштів — 400 грн;

4)         орендна плата легкового автомобіля (у т.ч. ПДВ) — 1200 грн;

5)         собівартість реалізованої продукції — 4000 грн;

6)         амортизація основних засобів — 1400 грн;

7)         розрахунково-касове обслуговування банку — 40 грн;

8)         придбано пальне у неплатника ПДВ без попередньої оплати — 2000 грн.

Вправа 4

Підприємство придбало 5 т цукру за ціною 2300 грн/т. За цей звітний період з цієї кіль-кості реалізовано 3,5 т за ціною 2900 грн за 1 т. Також передано неприбутковій організації 0,2 т цукру та списано 0,1 т з причини нестачі (винуватця не встановлено). Крім того, підприємство

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування

придбало у платника ПДВ 400 л палива за ціною 1,90 грн, яке використане повністю в поточ-ному звітному періоді таким чином: для вантажного автомобіля — 300 л, для легкового автомо-біля — 100 л. Також до вантажного автомобіля придбано запчастини на суму 380 грн у неплат-ника ПДВ. За цей період було продано склад (первісна вартість — 5600 грн, знос — 3700 грн) за ціною 1600 грн. Звичайна ціна на рівні договірної. Склад продано неплатнику ПДВ.

Визначте суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. Усі суми наведено з урахуванням ПДВ.

Вправа 5

Робітникові нараховано заробітну плату в розмірі 800 грн, надано цільовуа допомогу від працедавця — 300 грн та нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності — 240 грн. Визна-чте розмір соціальних внесків до фондів соціального страхування.

Вправа 6

Робітникові нараховано заробітну плату в розмірі 1900 грн, премію — 500 грн та видано безоплатну путівку на лікування за рахунок коштів соціального страхування — 2300 грн. Ви-значте розмір соціальних внесків до фондів соціального страхування.

Вправа 7

Робітникові нараховано заробітну плату в розмірі 800 грн, надано цільову допомогу від працедавця — 300 грн та нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності — 240 грн. Визна-чте розмір соціальних внесків до фондів оціального страхування.

Вправа 8

Промислове підприємство міститься в басейні річки Дніпро і в своїй діяльності викорис-товує водні ресурси загальнодержавного призначення із змішаного джерела. Ліміт води — 1300 куб. м. За даними первинного обліку підприємство забрало 1500 куб. м, з них підземної води — 600 куб. м, поверхневої — 900 куб. м. Ставки збору: з поверхневих вод — 4,79 грн, з підземних вод — 4,54 грн.

Визначте суму збору, що підлягає сплаті до державного та місцевого бюджетів.

Вправа 9

У звітному кварталі викиди підприємства ставили:

—        водню хлористого — 1 т;

—        твердих речовин — 3 т; Норматив збору за кожну тонну — 2 грн. Підприємство має транспортні засоби. За звітний період використано пального:

—        бензину неетилового — 5 т;

—        дизельного палива — 15 т. Норматив збору за викиди пального — 1,45 за 1 т. Коригуючі коефіцієнти: К1=1,8 К2=1,25. Визначте суму збору за забруднення навколишнього середовища.

 

 

53