Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 14.4.2. Облік фінансових результатів від надзвичайних подій - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->14.4.2. Облік фінансових результатів від надзвичайних подій

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

14.4.2. Облік фінансових результатів від надзвичайних подій

 

Фінансовий результат від надзвичайних подій визначається на рахунку 794 «Ре-зультат надзвичайних подій». За кредитом відображається списання доходів від над-звичайних подій, а за дебетом — списання витрат від надзвичайної діяльності. Корес-понденцію рахунків з обліку фінансових результатів надзвичайної діяльності подано в табл. 14.8.

Таблиця 14.8

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів надзвичайної діяльності

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                           Кредит

1          Списуються на фінансові результати ви-трати від надзвичайних подій, що понесе-ні в звітному періоді            79 «Фінансові ре-зультати» 99 «Надзвичайні вит-рати»

2          Списуються на фінансові результати до-ходи від надзвичайних подій, що отрима-ні підприємством у звітному періоді        75 «Надзвичайні доходи»    79 «Фінансові резуль-тати»

 

 

40