Главная->Фінанси->Содержание->Розділ 13. Облік розрахунків з оплати праці

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

Розділ 13. Облік розрахунків з оплати праці

Вправа 3

Нарахуйте заробітну плату, здійсніть утримання з неї, проведіть відрахування на соціальні заходи та покажіть усі господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. У поточному місяці 22 робочих дні. На підприємстві 40-годинний робочий тиждень.

1.         Прокопчук Л. Б., директор — оклад 2300 грн, відпрацював повний місяць, у тому числі перебував у відрядженні 8 робочих днів. Заробітна плата за два попередніх місяці — 4480 грн, кількість робочих днів — 43.

2.         Романова С. М., бухгалтер — оклад 1770 грн, перебувала на лікарняному 9 робочих днів. Заробітна плата за шість попередніх місяців 10 580 грн, кількість робочих днів — 124.

3.         Павлова Т. Р., робітниця — тарифна ставка 5,40 грн/год., відпрацювала 16 днів, 6 ро-бочих днів перебувала у відпустці (відпустка 24 календарних дні, на поточний місяць припадає 8 календарних днів). Зарплата за дванадцять попередніх місяців — 11 270 грн. Пенсіонерка.

Вправа 4

На підставі наведених даних нарахуйте заробітну плату працівникам за звітний місяць, здійсніть необхідні утримання із заробітної плати. Розрахуйте загальну суму відрахувань на соціальні заходи. Скласти розрахунково-платіжну відомість та заповніть журнал реєстрації господарських операцій.

Організаційні питання:

1.         На підприємстві 40-годинний робочий тиждень.

2.         Підприємство має два виробничих підрозділи: цех № 1 та цех № 2.

3.         Робітникам цеху № 1 нарахування заробітної плати здійснюється за погодинною систе-мою.

4.         Робітникам цеху № 2 нарахування заробітної плати здійснюється за відрядно-пре-міальною системою. Місячна норма виготовлення продукції — 105 штук, розцінка за-лежить від встановленого розряду. Премія нараховується у розмірі 10% за виконання норми та 0,8% за кожний відсоток перевиконання норми від оплати праці за розцінкою.

5.         Наказом по підприємству директору нарахована премія — 10%, головному бухгалтеру та менеджеру зі збуту — 8%.

Таблиця 1

Інформація про працівників підприємства

 

№ з/п  Працівники підприємства   Додаткові дані

1          Робітники цеху №1: Бєлкіна Т. І.     6-й розряд, має одну дитину у віці до 18 років та є самотньою матір’ю

 

            Ковальова В. П.        Працює неповний робочий тиждень (5 годин на день), отримує допомо-гу по догляду за дитиною до досягнення нею 3-го віку, 5-й розряд, стаж роботи — 6 років 8 місяців

2          Робітники цеху № 2: Карпов О. М.            Має право на чергову відпустку — 24 календарних дні

 

            Максимова М. Д.      Має 2-х дітей у віці до 15 років, має право на чергову відпустку — 24 календарних дні та на додаткову відпустку (кількість днів визначити самостійно)

            Власенко С. С.          Стаж роботи — 9 років 4 місяці

3          Працівники управлінсь-кого персоналу: Біленко С. І.     Оподаткування доходу здійснюється на загальних підставах. Відпрацю-вав повний місяць.

 

            Сидорчук Н. П.         Стаж роботи — 7 років 3 місяці, є платником аліментів на одну неповно-літню дитину (мінімально встановлений законодавством розмір)

 

            Давиденко Н. О.       Інвалід ІІ групи

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 2

Перелік тарифних ставок та відрядних розцінок відповідно до розрядів, грн

 

Ставки/ розцінки      1-й розряд      2-й розряд      3-й розряд      4-й розряд      5-й розряд      6-й розряд

Погодинна     5,10     5,50     5,70     5,90     5,10     5,30

Відрядна         5,25     5,30     5,40     5,45     5,60     5,70

Таблиця 3

Витяг з нарядів на відрядні роботи по цеху № 2

 

№ з/п  П.І.Б. робітника         Табел. номер Розряд            Виробіток, виробів

1          Карпов О. М.            3          4          120

2          Максимова М. Д.      4          2          90

3          Власенко С. С.          5          5          105

Таблиця 4

Витяг з табеля використання робочого часу по цеху № 1 та по цеху № 2

 

№ з/п  П.І.Б. робітника         Табел. номер Відпрацьо-вано днів в основний час         Відпра-цьовано надурочно, годин     Відпра-цьовано у вихідні дні, днів  Дні хвороби   Дні відпустки

1          Бєлкіна Т. І.    20        ?          7          3                     

2          Ковальова В. І.          18        ?                                  10(з 10.02)     

3          Карпов О. М.            3          ?          5                                

4          Максимова М. Д.      4          ?                                             з 23.02

5          Власенко С. С.          5          ?                                  4(з 03.02)       

Таблиця 5

Витяг зі штатного розпису

 

№ з/п  П.І.Б. працівника      Посада            Кількість посадових одиниць         Посадовий оклад

1          Біленко С. І.   Директор       1          1350,00

2          Сидорчук Н. П.         Гол. бухгалтер           1          1050,00

3          Давиденко Н. О.       Менеджер      1          980,00

Таблиця 6

Витяг з табеля використання робочого часу управлінського персоналу

 

№ з/п  П.І.Б. працівника      Відпрацьовано

днів в основний

час      Дні хвороби   Дні перебування працівника у відрядженні          Дні відпустки

1          Біленко С. І.   ?          —        —        —

2          Сидорчук Н. П.         ?          3(з 03.02)        —        з 23.02

3          Давиденко Н. О.       ?          —        5(з 12.02)        —

Розділ 13. Облік розрахунків з оплати праці

Таблиця 7

Дані про оплату праці за шість попередніх місяців

 

№ з/п  Види виплат  Ковальова В. І.          Власенко С. С.          Сидорчук Н. П.

1          Нараховано за основний час          4496,00           4320,00           5300,00

2          Надбавки за проф. майстерність     —        30,00   —

3          Премії за економію ресурсів 30,00   100,00 —

4          Допомога по догляду за дитиною  320,00 —        —

5          Одноразова матеріальна допомога 200,00 120,00 —

6          Відпускні        —        —        220,00

8          Допомога з тимчасової втрати пра-цездатності   120,00 (8 роб. днів)   —        150,00 (5 роб. днів)

9          Дотації на проїзд       —        —        40,00

Таблиця 8

Дані про оплату праці за два та дванадцять попередніх місяців

 

№ з/п  Види виплат  Максимова М. Д. (за 12 м-ців)        Сидорчук Н. П. (за 12 м-ців)           Давиденко Н. О. (за 2 м-ці)

1          Нараховано за основний час          4340,00           10200,00         1120,00

3          Премії за економію ресурсів 50,00   —        —

4          Виробничі премії      —        210,00 200,00

5          Одноразова матеріальна допомога 140,00 —        —

6          Відпускні        —        220,00 —

8          Допомога з тимчасової втрати пра-цездатності   280,00 (18 роб. днів) 150,00 (5 роб. днів)   —

9          Дотації на проїзд       —        40,00   40,00

 

 

28